Podwójny jubileusz w Gródku

21 listopada w XXI Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił molebien dziękczynny w cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gródku. Nabożeństwo sprawowane było z okazji jubileuszu 70. urodzin proboszcza tamtejszej parafii ks. mitrata Mikołaja Ostapczuka oraz 50. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego z Walentyna Ostapczuk z domu Troc. W świątyni obecni byli Ich Ekscelencje: Arcybiskup Bielski Grzegorz, Biskup Łódzki i Poznański Atanazy, Biskup Supraski Andrzej oraz rodzina i zaproszenie goście ks. Mikołaja i matuszki Walentyny.

Arcybiskup Jakub serdecznie pozdrowił ks. Mikołaja i jego żonę Walentynę w związku z tak piękną rocznicą. Podkreślił wielkie znacznie żony duchownego, jako podpory dla kapłana w jego codziennej duszpasterskiej pracy. Hierarcha życzył jednocześnie proboszczowi gródeckiej parafii i jego matuszce Bożego błogosławieństwa oraz dużo zdrowia na przyszłe lata życia.

Ks. mitrat Mikołaj Ostapczuk urodził się 16 grudnia 1951 roku w Rakowiczach. Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie otrzymał z rąk ówczesnego biskupa białostockiego i gdańskiego Nikanora święcenia diakońskie (29.05.1972) oraz kapłańskie (11.06.1972). Pierwszą parafią ks. Mikołaja był parafia św. Marii Magdaleny w Elblągu i św. Onufrego w Pasłęku. Następnie w latach 1982 – 83 był wikariuszem parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce, natomiast od 1983 do 1990 r. był proboszczem parafii Zaśnięcia Bogurodzicy w Zabłudowie. Od 1 września 1990 r. jest proboszczem parafii Narodzenia Bogurodzicy w Gródku.

Ks. Mikołaja Ostapczuk jest ponadto zastępcą dziekana okręgu gródeckiego, kapelanem rolników oraz członkiem metropolitalnej komisji do spraw zabytków. Był wieloletnim opiekunem zarządu centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Za pracę dla dobra Cerkwi był wielokrotnie nagradzany, w tym prawem noszenia mitry w 2009 oraz orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia i orderem św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego.