Pomoc uchodźcom z Ukrainy

ELEOS Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia, w porozumieniu z władzami państwowo-samorządowymi i parafiami Kościoła Prawosławnego rozpoczął starania celem przygotowania czasowego miejsca pobytu dla kilkudziesięciu rodzin. W okresie przejściowym – do czasu znalezienia pracy, właściwego mieszkania i uzyskania statusu legalnego pobytu, mogli by oni zatrzymać się w takich lokalach mając zapewniony dostęp do pomieszczeń noclegowych, higieny osobistej i wyżywienia.


Przygotowanie i prowadzenie takich lokali wymaga wielkich środków. Uruchamiamy zbiórkę ofiar na ten właśnie cel i na inne formy wspierania uchodźców z Ukrainy. Darowizny i dotacje prosimy wysyłać na konto ELEOS z dopiskiem „Ukraina”:


ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia
ul. Św. Mikołaja 5, 15-420 Białystok
Nr Konta 45 1240 5211 1111 0000 4926 1525