Poniedziałek Pięćdziesiątnicy w Gródku

5 czerwca, w poniedziałek Pięćdziesiątnicy, dzień Świętego Ducha, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Boskiej Liturgii w parafii w Gródku.

Wśród licznie zebranego duchowieństwa obecni byli duchowni z pobliskich parafii, dekanatów i diecezji warszawsko-bielskiej. Podczas małego wejścia, ks. Michał Ostapczuk z okazji święta Paschy został odznaczony prawem noszenia złotego krzyża.

Po odczytaniu Ewangelii, ze słowem pouczenia do wiernych zwrócił się Arcybiskup Jakub. Podkreśla, że bez Ducha Świętego nie moglibyśmy nic czynić. Mówi się, że w Duchu Świętym wszystko żyje i wszystko się porusza. Duch Święty działał zawsze, nie dopiero po dniu Zesłania Go na Apostołów, ale działał od początku świata. Kiedy otwieramy pierwsze stronice Biblii to czytamy, że kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię to duch spoczywał nad tą ziemią. Rola Ducha Świętego jest bardzo ważna i dzisiaj. Mówimy, że sakramenty udzielane są przez Ducha Świętego, duchowny sprawując sakrament eucharystii prosi o Zstąpienie Świętego Ducha na dary. Arcybiskup w kazaniu ujął ważny aspekt Ducha Świętego w naszej modlitwie. To dzięki Jego działaniu możemy się modlić wszędzie. Stojąc dziś w cerkwi musimy pamiętać, że przez łaskę Ducha Świętego, którą otrzymujemy w sakramentach i modlitwie powinniśmy przemieniać nasze jestestwo abyśmy mogli stać się godnymi obywatelami Królestwa Niebieskiego. To w Duchu Świętym dokonuje się nasze zbawienie. Arcybiskup nawołuje: „Niech każdy z nas, każdego dnia pamięta o tym, że w Duchu Świętym możemy rozmawiać z Bogiem i prosić go o łaskę i przemieniać nasze życie.”

Uroczystości zakończyła procesja, po której Jego Ekscelencja podziękował okolicznym władzom i dyrekcji Szkoły Podstawowej w Gródku za wspólną modlitwę. Szczególną uwagę zwrócił na licznie przybyłe dzieci i młodzież oraz szkolny poczet sztandarowy.

Ze słowami wdzięczności zwrócił się również proboszcz gródeckiej parafii – ks. mitrat Mikołaj Ostapczuk. Podziękował on nie tylko za piękną służbę, ale również pozdrowił z 25-leciem posługi biskupiej Arcybiskupa Jakuba.

Paweł Nasuta

fot.: Julia Markowska, ks. Dariusz Sulima, archiwum parafii Narodzenia NMP w Gródku