Poniedziałek pierwszego tygodnia Wielkiego postu w Katedrze

27 lutego pierwszego dnia Wielkiego postu, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański uczestniczył w nabożeństwie wielkiego powieczerza w białostockiej Katedrze św. Mikołaja. Podczas nabożeństwa Hierarcha przeczytał pierwszą część pokutnego kanonu św. Andrzeja z Krety. Tego samego dnia rano Arcybiskup Jakub uczestniczył w nabożeństwie wielkopostnych godzin kanonicznych.

Hymn pokuntny św. Andrzeja z Krety, wielkiego ascety żyjącego na przełomie VII i VIII składający się z 250 troparionów, stanowi klasyczną hymnologię na cześć zbawiennej przemiany – pokajanija. Jego autor w najdoskonalszy sposób potrafił przedstawić na licznych przykładach postaci ze Starego i Nowego Testamentu drogę duszy ludzkiej od największego upadku do świętości.

Paweł Nasuta

foto. protodiakon Wiaczesław Perek