Postępy w budowie cerkwi w Karakulach

Trwają prace nad budową cerkwi w Karakulach, będącej filialną świątynią parafii przymonasterskiej w Supraślu. W ostatnich tygodniach wykonano wykop pod budowę cerkwi i wylano chudy beton. W chwili obecnej wykonywane są żelbetowe stopy pod słupy oraz żelbetowe ławy fundamentowe pod ściany konstrukcyjne cerkwi.

Cerkiew w Karakulach będzie poświęcona ikonie Bogurodzicy „Życiodajne Źródło”. Świątynia powstaje w intencji przebłagania Miłosiernego Boga, by oddalił od nas pandemię COVID-19, z którą borykamy się od wiosny 2020 roku. Cerkiew nawiązuje do cudu, którego byliśmy świadkami przed rokiem – wydzielania mirra przez ikonę Bogurodzicy „Życiodajne Źródło” w Supraskim Monasterze. Wkrótce reportaż radiowy na temat nowo powstającej cerkwi i artykuł w „Przeglądzie Prawosławnym”.

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie w budowie świątyni. Wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać! Spasi Hospodi!

Klasztor Męski
Zwiastowania NMP w Supraślu
ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl
Bank Spółdzielczy w Białymstoku, Oddział w Supraślu.
Numer konta: 83 8060 0004 0680 0286 2000 0010.

Więcej o życiu parafii przymonasterskiej oraz monasteru w Supraslu na stronie https://monaster-suprasl.pl/