Postrzyżyny małej schimy w skicie w Odrynkach

30 marca JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odwiedził skit supraskiego męskiego Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Odrynkach, który poświęcony jest św. Antoniemu i Teodozjuszowi Kijowsko-Pieczerskim. Arcybiskup dokonał postrzyżyn mniszych według reguły małej schimy jednego z braci skitu, Brata Andrzeja. Podczas obrzędu małej schimy Bratu Andrzejowi nadane zostało nowe imię zakonne Antoni, na cześć św. Antoniego Kijowsko–Pieczerskiego.

protodiakon Wiaczesław Perek