Postrzyżyny mnisze w monasterze w Wojnowie

W dniach 18-19 kwietnia, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przebywał w żeńskim Monasterze Opieki Matki Bożej w Wojnowie. Arcybiskup uczestniczył w nabożeństwach Wielkiego Wtorku: wielkiego powieczerza, jutrzni, godzinach kanonicznych oraz Boskiej Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów. W poniedziałek wieczorem Hierarcha dokonał postrzyżyn mniszych według reguły małej schimy sióstr monasteru: Joanny (Misiukiewicz) i Marty (Gałaszewicz). Podczas obrzędu małej schimy, siostrom nadano odpowiednio imiona Pelagia i Teodora.

Mniszka Teodora (Marta Gałaszewicz) urodziła się 4 maja 1986 r. w Bielsku Podlaskim. W rodzinnym mieście ukończyła II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza. W wieku gimnazjalnym zaczęła aktywnie uczestniczyć w życiu cerkiewnym. W rodzinnej parafii Narodzenia Najświętszej Bogarodzicy śpiewała w chórze podczas nabożeństw, uczestniczyła w spotkaniach bractwa młodzieżowego, brała udział w pielgrzymkach do monasterów. W 2005 r. rozpoczęła studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku biotechnologii.

1 września 2006 r. została nowicjuszką w monasterze w Wojnowie. 31 grudnia 2010 r. przyjęła postrzyżyny w riasofor z rąk ihumena Germana (Trofimiuka). Postrzyżyny według rytu małej schimy przyjęła 18 kwietnia 2022 r. z rąk arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba. Otrzymała imię Teodora na pamiątkę św. Teodory Aleksandryjskiej.

Mniszka Pelagia (Joanna Misiukiewicz) urodziła się 21 maja 1977 r. w Białymstoku. W 1996 r. ukończyła Liceum Ekonomiczne w Białymstoku. Od wczesnych lat dziecięcych chętnie uczestniczyła w nabożeństwach cerkiewnym, śpiewając w chórach przy soborze św. Mikołaja w Białymstoku. Brała udział w pielgrzymkach i spotkaniach Bractwa Młodzieży Prawosławnej. W 1998 r. rozpoczęła studia na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku filologia rosyjska.

Latem 1999 r. została nowicjuszką w monasterze w Wojnowie. 3 stycznia 2002 r. przyjęła postrzyżyny w riasofor z rąk biskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba. Postrzyżyny według rytu małej schimy przyjęła 18 kwietnia 2022 r. z rąk arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba. Otrzymała imię Pelagii na pamiątkę św. Pelagii Antiocheńskiej – Palestyńskiej.

protodiakon Wiaczesław Perek