Poświęcenie cerkwi św. Mikołaja w Gdańsku

21 października 2023 roku to bardzo ważny dzień dla mieszkańców Gdańska, Trójmiasta i okolic. W tym dniu odbył się obrzęd poświęcenia jedynej prawosławnej świątyni w Trójmieście – cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Gdańsku. Cerkiew, pomimo że nie jest nową świątynią, to po generalnym remoncie i naruszeniu ołtarza została ponownie wyświęcona i nadal będzie służyła prawosławnym mieszkańcom Pomorza.

Uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, oraz Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, wraz z duchowieństwem przybyłym z całej Polski. Podczas uroczystości w świątyni obecni byli:

– Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego,
– dr Jacek Karnowski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydent Miasta Sopotu,
– Monika Chabior – Wiceprezydent Miasta Gdańska,
– Piotr Adamowicz – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
– Tomasz Gieszcz – dyrektor Biura Wojewody Pomorskiego,
– ks. biskup profesor Marcin Hintz, ordynariusz diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
– ks. dr Krzysztof Szerszeń – rektor rzymskokatolickiego seminarium duchownego w Gdańsku wraz z ks. Dariuszem Ławikiem – delegatem ekumenicznym rzymskokatolickiej diecezji gdańskiej,
– kontradmirał Piotr Stocki – przedstawiciel Akademii Marynarki Wojennej,
– komandor Tomasz Laskowski – dowódca 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
– starszy brygadier Wojciech Berent – zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
– major Marcin Glaza – kierownik penitencjarny Aresztu Śledczego w Gdańsku,
– młodszy inspektor Beata Domitrz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
– dr hab. Krzysztof Polkowski – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
– dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz – Prorektor Politechniki Gdańskiej,
– Renata Kodym – Wojewódzki Inspektor Ochrony Zabytków,
– Dariusz Kostrzewa – Prezes Zarządu Szpitali Copernicus,
– Jacek Pilarczyk – Wiceprezes Zarządu Szpitali Pomorskich,
– prof. Antoni Mironowicz i prof. Aleksander Naumow.

W słowie powitalnym Arcybiskup Jakub przywitał i wezwał do gorącej modlitwy zebrane duchowieństwo, gości i wszystkich wiernych, którzy w tym dniu byli obecni w świątyni. Po powitaniu rozpoczął się obrzęd poświęcenia cerkwi i Boska Liturgia. W nowym ołtarzu spoczęły relikwie św. męczennika młodzieńca Gabriela. W trakcie uroczystości śpiewały dwa gdańskie chóry: chór katedralny pod dyrekcją dr Anastazji Roszkowskiej i chór nabożeństw w języku polskim „Gedanum Orthodoxum” pod dyrekcją Aleksandry Wieliczko.

Po uroczystościach Arcybiskup Jakub wręczył odznaczenia cerkiewne i podziękował obecnym na uroczystości gościom, a także każdemu, kto przyczynił się do przeprowadzenia tak dużego remontu gdańskiej świątyni. Orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia zostali odznaczeni: Agelina Andruszkiewicz, Irena Czarnomysa, Marek Zińczuk, Radosław Markiewicz. Orderem św. św. Braci Cyryla i Metodego Arcybiskup Jakub uhonorował: ks. prot. Doroteusza Jóźwika oraz Jerzego Markiewicza. Listy pochwalne zostały wręczone: ks. Gabrielowi Masalskiemu, Jarosławowi Jałozie, Jerzemu Jakoniukowi, Mirosławowi Matysiukowi oraz Yuriemu Matsuk.

W imieniu gdańskiej wspólnoty prawosławnej,  hierarchom, zebranemu duchowieństwu i wszystkim zebranym na uroczystościach podziękował proboszcz parafii ks. Dariusz Jóźwik. Ks. Dariusz wyraził wdzięczność za arcypasterską opiekę i pomoc oraz słowa uznania swoim poprzednikom, a także podziękował wszystkim zebranym dostojnym gościom, nagrodzonym, a przede wszystkim parafianom, dzięki pracy których dzisiaj jesteśmy świadkami tak wielkiego i historycznego wydarzenia w Gdańsku. Trud wielu pokoleń duchownych i wiernych gdańskiej parafii prawosławnej jest owocem, z którego dziś korzystają i będą korzystać prawosławni mieszkańcy Pomorza.

Uroczystości poświęcenia cerkwi zbiegły się również z 300-leciem prawosławia w Gdańsku i 70. rocznicą przekazania dzisiejszego budynku w ręce prawosławnych mieszkańców Trójmiasta. Z tej okazji ukazała się również publikacja „Prawosławie w Gdańsku. Historia i teraźniejszość”, którą można nabyć poprzez kontakt z duchowieństwem parafii.

ks. Gabriel Masalski

fot.: Paweł Matuszewski, archiwum parafii św. Mikołaja w Gdańsku