Poświęcenie ikon w Areszcie Śledczym w Białymstoku

18 grudnia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, na zaproszenie dyrektor Aresztu Śledczego mjr Małgorzaty Błażewicz, odwiedził Areszt Śledczy w Białymstoku przy ul. Kopernika.  Głównym punktem wizyty Arcybiskupa było poświęcenie napisanych przez osadzonych ikon. Prace ikonograficzne przygotowywane  były pod nadzorem ikonografa lektora Jana Grigoruka, który od kilkunastu lat prowadzi zajęcia ikonograficzne dla osadzonych w białostockim areszcie.

Arcybiskup Jakub zaznaczył, że program pisania ikon w areszcie ma za zadanie resocjalizować skazanych, a ta forma resocjalizacji jest jego zdaniem lepszą od wszystkich innych.  Hierarcha podkreślił, że kraty w więzieniu oddzielają skazanych od społeczeństwa, ale nie są w stanie ich oddzielić od Boga. Człowiek w każdym miejscu może mieć kontakt z Bogiem i z nim rozmawiać. Pisanie ikon przez skazanych to pewnego rodzaju nauka rozmowy z Bogiem.

Na koniec uroczystego spotkania, Arcybiskup Jakub, w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP,  odznaczył mjr Małgorzatę Błażewicz orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III, za wspieranie działań na rzecz prawosławnych osadzonych w areszcie.

W spotkaniu w Areszcie Śledczym uczestniczył Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie płk Wojciech Szczudło, kapelan aresztu w Białymstoku ks., prot. Adama Krysztopowicz,  dyrektorzy aresztów śledczych z Suwałk i Hajnówki, funkcjonariusze więzienni oraz więźniowie którzy, uczestniczyli w kursie pisania ikon.  

Uroczyste spotkanie upiększyło swym śpiewem kolęd trio pod dyrygenturą Joanny Jurczuk.

protodiakon Wiaczesław Perek