Poświęcenie kamienia węgielnego w Karakulach

W niedzielę, 27 lutego odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę cerkwi Ikony Bogurodzicy „Życiodajne Źródło”. Podczas obrzędu w fundamenty budującej się świątyni wmurowany został kamień węgielny oraz akt erekcyjny. Nabożeństwo sprawował JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański oraz JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski  wraz z ojcami monasteru oraz przybyłymi duchownymi.

Biskup Andrzej w słowie powitalnym powiedział, m.in.: że Boska Liturgia sprawowana w Cerkwi uświęca cały świat. Bez Cerkwi nie jest możliwe nasze życie liturgiczne i zbawienie. Dlatego Cerkiew jako Dom Boży lubimy i troszczymy się o nią. Jak podkreślił Hierarcha Bracia kapłani supraskiego monasteru pragną być bliżej duchowych potrzeb wiernych, bowiem mnisi są także duszpasterzami lokalnej społeczności prawosławnej. Nie zamykają się wyłącznie w murach monasteru, ale pragną być obecni na terenie przynależnej do klasztoru parafii. Temu celowi służyć ma właśnie ta nowa cerkiew filialna. Budowa nowej cerkwi, jak podkreślił Biskup Adnrzej, jest radosnym, wspólnym dziełem całej parafii. Nikt i nic nie może nam przeszkodzić bowiem budujemy ją dla chwały Bożej. Nasza inicjatywa spotkała się z aprobatą wiernych oraz burmistrza miasta i gminy Supraśl Radosława Dobrowolskiego.

Biskup Andrzej poprosił wszystkich zebranych o wspólną modlitwę w intencji w wspólnego dzieła jaki jest budowa nowej Cerkwi.

Przygotowania do rozpoczęcia budowy cerkwi w Karakulach trwały od 2018 roku. Inicjatywa budowy filialnej cerkwi Parafii Prawosławnej w Supraślu wynika z troski ojców i braci Monasteru Supraskiego o mieszkańców okolicznych wsi (Karakule, Ogrodniczki, Ciasne, Sowlany, Nowodworce). Prace budowlane ruszyły w Karakulach jesienią 2021 roku. Projekt świątyni o łącznej powierzchni 380 m2 wykonali Michał Bałasz i Olga Hajduczenia.

Cerkiew w Karakulach poświęcona Bogurodzicy będzie żywym pomnikiem cudu z 2020 roku – wydzielania mirra przez ikonę „Życiodajne Źródło” w Supraskim Monasterze. Od wieków, gdy ludzie przeżywali trudne chwile epidemii, wojen, trzęsień ziemi i klęsk żywiołowych, zawsze zwracali się modlitewnie do Pana Boga, powierzając problemy Jego miłosierdziu, Opiece Najświętszej Bogurodzicy i wstawiennictwu świętych. Podczas pandemii koronawirusa nie jest inaczej.

protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż Aleksandry Jarosławskiej