Poświęcenie kaplicy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

20 lutego, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, na zaproszenie dyrektora USK prof. Jana Kochanowicza, odwiedził Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. Arcybiskup oświęcił nową kaplicę, znajdująca się w budynkach szpitalnych przy ul. Żurawiej 14.

Po oświęceniu kaplicy Arcybiskup Jakub powiedział m.in.: że czas choroby to niezwykły czas, trudny czas. Ale jest to czas refleksji. Często we współczesnym życiu jesteśmy zabiegani i nie mamy  czasu żeby by stanąć przed Bogiem, a przecież nasza modlitwa to jest właśnie stanie przed Bogiem, kiedy stajemy przed nim jak przed Ojcem i chcemy z nim szczerze porozmawiać. Niestety, często czas na modlitwę znajdujemy wtedy, kiedy dopadnie nas jakaś choroba. Jest to pewien dar Boży, że możemy mieć taki okres, by się zatrzymać i pomyśleć nad sensem swego życia, a Bogu winniśmy dziękować za wszystko, nawet za taki dar, jak czas na modlitwę.

Arcybiskup podkreślił, że choroba to trudny czas dla samego chorego, dla jego rodziny, ale także dla duchownych niosących swoją posługę w szpitalach. Jednak jest to dobry czas by odnaleźć drogę do Boga. Hierarcha podkreślił znaczenie służby duchownych w szpitalach, jako tych którzy służąc bliźnim służą w ten sposób samemu Bogu. Na zakończenie Arcybiskup Jakub podziękował dyrektorowi szpitala prof. Janowi Kochanowiczowi za zaproszenie i za pomoc przy organizacji pomieszczenia gdzie została oświęcona kaplica.

protodiakon Wiaczesław Perek

fot.: autor, „Medyk Białostocki”