Poświęcenie krzyża upamiętniającego 75 rocznicę tragicznej Akcji Wisła w Ornecie

7 maja na placu cerkwi św. Mikołaja w Ornecie został poświęcony krzyż upamiętniający 75. rocznicę tragicznej „Akcji Wisła”. Poświęcenie dokonał JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski wraz z przybyłym duchowieństwem ks. prot. Witalisem Leończukiem i ks. prot. Rafaelem Szczerbaczem. Tego dnia zebrali się licznie parafianie orneccy oraz wielu pielgrzymów z okolicznych parafii: Braniewa, Pasłęku, Olsztyna oraz Gdańska.

Biskup Andrzej odznaczył w imieniu Soboru Biskupów PAKP Ninę Marchalewską (starościnę filialnej cerkwi św. Włodzimierza w Morągu) orderem Świętej Marii Magdaleny III stopnia za pracę dla dobra cerkwi. Na koniec nabożeństwa proboszcz parafii ks. Dariusz Sulima podziękował za modlitwę i poświęcenie krzyża.

ks. Dariusz Sulima

foto Katarzyna Dzwonko