Poświęcenie po generalnym remoncie cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku

18 lutego w niedziele o Zacheuszu, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku. Przed nabożeństwem Arcybiskup poświęcił cerkiew po przeprowadzonym jej generalnym remoncie.

Na zakończenie uroczystości Arcybiskup Jakub podziękował proboszczowi ks. prot. Piotrowi Pietkiewiczowi za podjęcie inicjatywy i przeprowadzenie remontu generalnego świątyni. Arcypasterz podziękował także wikariuszom parafii, Radzie Parafialnej oraz wszystkim którzy przyczynili się do przeprowadzenia kapitalnego remontu. Jak zauważył Hierarcha, czas płynie szybko i nieubłaganie i wszystko co materialne ulega zniszczeniu. Świątynie wymagają nieustających remontów, szczególnie te, które pełnią jednocześnie funkcje cerkwi cmentarnych. Świątynie są dla nas bardzo ważnymi miejscami, bowiem gromadzimy się w nich na modlitwy. A to jest najważniejszym naszym zadaniem w życiu. Za wspólna modlitwę oraz poświecenie cerkwi podziękował proboszcz parafii ks. Piotr Pietkiewicz.

Cerkiew Wszystkich Świętych znajdująca się na cmentarzu na białostockim osiedlu Wygoda konsekrowana była 130 lat temu w 1894 r. Do 1982 r. cerkiew służyła jedynie jako kaplica cmentarna. Tego roku dekretem ówczesnego biskupa białostockiego i gdańskiego Sawy erygowano w Białymstoku nową parafię, a cerkiew Wszystkich Świętych stała się świątynią parafialną. Ostatni remont generalny świątyni przeprowadzony został w 2023 roku. Wymieniono podłogę, zainstalowano ogrzewanie podłogowe, powiększono chór, na ścianach po raz pierwszy położono freski.

protodiakon Wiaczesław Perek

foto. autora & Marcina Surynowicza