Prawosławne nabożeństwa Zmartwychwstania Pańskiego w Łomży

29 marca w Kurii rzymskokatolickiej Diecezji Łomżyńskiej odbyło się spotkanie dotyczące możliwości sprawowania prawosławnych nabożeństw w świątyniach rzymskokatolickich na terenie miasta Łomży. JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego reprezentował ks. prot. Marek Wawreniuk. JE Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego reprezentowali ks. kan. Jacek Czaplicki, Wikariusz Biskupi ds. duszpasterstwa ogólnego Diecezji Łomżyńskiej oraz ks. kan. Jan Krupka, diecezjalny rzecznik prasowy.

W toku rozmów duchowieństwa, wiernym Cerkwi prawosławnej zaproponowano możliwość sprawowania nabożeństw w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego, będącym filialną świątynią parafii rzymskokatolickiej pw. św. Brunona w Łomży. Następnie ks. prot. Marek Wawreniuk wraz z księdzem kanonikiem Dariuszem Nagórskim, odwiedzili rzeczoną świątynię.

Duchowni ustalili, iż pierwsza prawosławna Boska Liturgia będzie sprawowana dnia 10 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00. Kolejne nabożeństwo w Łomży przewidziane jest na dzień 24 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00, kiedy to Kościół prawosławny obchodzić będzie święto Zmartwychwstania Pańskiego.

Tego samego dnia ks. prot. Marek Wawreniuk spotkał się z Prezydentem Miasta Łomża, dr. Mariuszem Chrzanowskim. Tematem rozmów była szeroko rozumiana opieka duszpasterska nad społecznością ukraińską przebywającą na terenie Łomży oraz w jej okolicach. Wizyta w sąsiednim mieście była również okazją do spotkania z Uchodźcami w ośrodkach Caritas diecezji łomżyńskiej.

Duszpasterzowi podczas spotkania ze społecznością ukraińską towarzyszył pan Grzegorz Daniluk, Kierownik Kancelarii Prezydenta Miasta Łomża.

lektor Łukasz Kozłowski