Promocja książki pt.: „Komentowana bibliografia polskich przekładów piśmiennictwa kręgu Slavia Orthodoxia”.

21 czerwca JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański oraz JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski wzięli udział w spotkaniu poświęconym książce pt.: „Komentowana bibliografia polskich przekładów piśmiennictwa kręgu Slavia Orthodoxia”.

Konferencja odbyła się w ramach Międzynarodowej Sieci PAX- BIZANTINO- SLAVA i została zorganizowana we współpracy Akademii Supraskiej wraz z Fundacją Oikonomos.

W spotkaniu wzięli również udział Autorzy i recenzent tomu oraz redaktor Series Ceranea – Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego . Wśród zaproszonych gości znaleźli się zasłużeni tłumacze: ks. Henryk Paprocki, ks. Stanisław Strach, prof. Aleksander Naumow.

Spotkanie poprowadził Kanclerz Akademii Supraskiej: ks. Jarosław Jóźwik.

Paweł Nasuta

Fot.: ks. protodiakon Wiaczesław Perek