Rekolekcje duchowieństwa dekanatu białostockiego

W dniach 27-28 grudnia w parafii Zaśnięcia Bogurodzicy w Zabłudowie, odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu białostockiego Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Boskiej Liturgii w czwartek 28 grudnia przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Supraski. Dzień wcześniej w zabłudowskiej świątyni sprawowana była jutrznia, podczas której duchowni przystąpili do sakramentu spowiedzi.

protodiakon Wiaczesław Perek