Rekolekcje duchowieństwa dekanatu białostockiego

22 grudnia, w dniu święta Ikony Bogurodzicy „Nieoczekiwanej Radości”, JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, odprawił Boską Liturgię w dolnej świątyni cerkwi Świętego Ducha w Białymstoku, poświęconej Przenajświętszej Bogurodzicy, wychwalanej w Jej ikonie „Nieoczekiwana Radość”.

Boską Liturgią zakończyły się dwudniowe rekolekcje duchowieństwa dekanatu białostockiego diecezji białostocko – gdańskiej.

protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż protodiakona Jana Tichoniuka