Rekolekcje duchowieństwa dekanatu gdańskiego

6 grudnia 2021 r., w dmiu pamięci św. Mikołaja Cudotwórcy (wd. nowego stylu) w gdańskiej cerkwi odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu gdańskiego. Jest to najmniejszy dekanat diecezji białostocko-gdańskiej, który skupia pięciu kapłanów i sześć świątyń. Stało się już tradycją, że w czasie rekolekcji duchowieństwa dekanatu do sakramentu spowiedzi i Eucharystii przystępują liczni wierni. Tak też było tego dnia. Świąteczne kazanie wygłosił ks. Witalis Leonczuk.

Na koniec Liturgii, słowo do wiernych i kapłanów skierował dziekan Dekanatu Gdańskiego ks. prot. Dariusz Jóźwik. Podziękował wszystkim za przybycie i podkreślił ważność oraz nieodzowność przystępowania do tych dwóch Sakramentów. Wyraził swoje zadowolenie, że szczególnie w tym dniu, wszyscy wierni przybyli do cerkwi i kapłani całego dekanatu, stali się duchową jednością.

Po zakończonej Liturgii kapłani udali się na wspólny posiłek, przy którym mogli omówić bieżące oraz przyszłe sprawy dekanatu.

ks. Dariusz Sulima