Rekolekcje duchowieństwa dekanatu gródeckiego

Dnia 26 kwietnia 2024 r. w Parafii Prawosławnej Narodzenia Bogurodzicy w Gródku odbyły się wielkopostne rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Gródeckiego, Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Boskiej Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów, przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski w asyście duchowieństwa okręgu.

Okolicznościową homilię wygłosił ks. prot. Sylwester Klebus.

Po zakończonym nabożeństwie Jego Ekscelencja Andrzej pozdrowił duchownych, którzy przystąpili do Eucharystii i życzył wielu sił duchowych oraz fizycznych w pozostałych dniach przygotowujących do święta Paschy.

ks. Dariusz Sulima