Rekolekcje duchowieństwa dekanatu gródeckiego

24 grudnia, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli. Hierarsze asystowali duchowni dekanatu gródeckiego na czele z dziekanem ks. mitratem Janem Jaroszukiem. Boską Liturgią zakończyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu gródeckiego diecezji białostocko – gdańskiej. W nabożeństwie uczestniczyli duchowni .

protodiakon Wiaczesław Perek