Rekolekcje duchowieństwa dekanatu olsztyńskiego

30 grudnia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w Monasterze Opieki Matki Bożej w Wojnowie. Nabożeństwem zakończyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu olsztyńskiego Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Po zakończonej Liturgii Arcybiskup Jakub pozdrowił duchownych dekanatu na czele z dziekanem ks. prot. Jarosławem Jaszczukiem, życząc jednocześnie spokojnych i przepełnionych duchową atmosferą świąt Narodzenia Chrystusa. Hierarcha podziękował także ihumeni Agni wraz z siostrami monasteru za wspólne modlitwę.

protodiakon Wiaczesław Perek

foto z archiwum monasteru w Wojnowie