Rekolekcje wielkopostne duchowieństwa dekanatu sokólskiego

5 kwietnia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię Uprzednio Oświęconych Darów w cerkwi świętych Apostołów Piotra i Pawła Samogródzie. W nabożeństwie uczestniczyli duchowni dekanatu sokólskiego na czele z dziekanem sokólskim ks. mitratem Włodzimierzem Misiejukiem.

W okolicznościowej homilii Arcybiskup Jakub powiedział m.in.: że dzisiejszy dzień jest wyjątkowym, bowiem podczas wielkiego postu Liturgie Uprzednio Uświęconych Darów odprawiane są tylko we środy i w piątki. Są jednak wyjątki, gdy odprawia się te nabożeństwa w inne dni. Takim stałym wyjątkiem jest czwartek w czwartym tygodniu wielkiego postu, z uwagi jednak, iż w najbliższy czwartek przypada święto Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, Boską Liturgię Uprzednio Oświęconych Darów sprawuje się we wtorek – czyli dziś. Z tego też względu dziś mogły się odbyć rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego

Kontynuując Hierarcha powiedział, że Wielki post jest wiosną duchową, która ma odnowić w nas życie w Duchu Świętym, odnowić w nas łaskę Ducha Świętego. Wielki post, jak dziś mówił nam kaznodzieja, został wyznaczony jako pewien obowiązek dla każdego wierzącego, a to dlatego ażeby w należyty sposób przygotować się do święta – największego święta, Święta Świąt – bo tak nazywamy święto Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Rzeczywiście jest to Święto Świąt, bo wszystkie wydarzenia, wszystkie święta prowadzą nas właśnie do Zmartwychwstania Chrystusa. Kiedy na przykład świętujemy Boże Narodzenie – to tak naprawdę Syn Boży rodzi się jako człowiek po to, by umrzeć na krzyżu i Zmartwychwstać. Zmartwychwstanie Chrystusa stawia przed naszymi oczami, myślami i świadomością to, do czego powinny być skierowane wszystkie nasze dążenia. Wszystko co robimy w tym życiu, ma być skierowane na Zmartwychwstanie. Każdy powstanie z martwych po to, by otrzymać życie w wieczności. Chrystus był pierwszym, który przezwyciężył śmierć i grzech, ale dał też możliwość byśmy również i my otrzymali życie wieczne. Stąd wskazane jest, by się do tego wielkiego święta przygotować. Jednym z elementów przygotowania jest także uczestnictwo w sakramentach spowiedzi i Eucharystii. Cały ten okres jest czasem naszej przemiany, kiedy pościmy, bierzemy na siebie wysiłek modlitwy i staramy się być częściej na nabożeństwach. Zwykło się też, w ten okres przygotowawczy, robić wspólne gowienija duchownym, kiedy wspólnie spowiadamy się i wspólnie stajemy przy prestole – przy jednym kielichu Krwi Chrystusowej. I tak to miało miejsce dzisiaj. Pozdrawiam – przede wszystkim duchowieństwo dekanatu sokólskiego, które licznie stawiło się w tej cerkwi, by razem uczestniczyć w tym pięknym nabożeństwie. Życzę, żeby Ciało i Krew, którą wszyscy dziś przyjęli – także i wierni obecni w cerkwi, służyło naszej odnowie duchowej i by jak najdłużej zachować czystość naszego serca, którą osiągamy po uczestnictwie w sakramencie Eucharystii. Życzę byśmy z radością weszli w świętowanie Zmartwychwstania Chrystusa – dodał hierarcha.

Na zakończenie zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej podziękował też proboszczowi ks. prot. Adrianowi Charytoniukowi, za przygotowanie tegorocznych rekolekcji oraz wszystkim wiernym za obecność na nabożeństwie.

Adam Matyszczyk