Renowacja elewacji przy katedrze św. Mikołaja w Gdańsku

14 listopada odbiorem prac konserwatorskich zakończyła się renowacja elewacji zespołu zabytkowych budynków parafialnych przy katedrze prawosławnej św. Mikołaja w Gdańsku.

Renowacja obejmowała prace konserwatorskie związane z oczyszczeniem, uzupełnieniem ubytków oraz wykonaniem rekonstrukcji polegające na scaleniu kolorystycznym, uzupełnieniu ceglanym, uzupełnieniu spoin, a także hydrofobizacji wątku ceglanego.

Prace rozpoczęły się w czerwcu br. Dzięki wytrwałej pracy, wiedzy i doświadczeniu konserwatorów zabytków, dziś przywracany jest pierwotny blask budynków. Renowacja została zrealizowana przy pomocy finansowej Miasta Gdańska. 

Tekst i fot : Duchowieństwo katedry św. Mikołaja w Gdańsku