Rowerowa pielgrzymka z Gródka do Piatenki

22 czerwca Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Gródku zorganizowało rowerową pielgrzymkę do Piatienki, koło wsi Folwarki Wielkie. Młodzież wyruszyła na rowerach wraz z opiekunem duchowym ks. Dariuszem Sulima przez okoliczne miejscowości, m.in. Michałowo i Topolany.

W Folwarkach Tylwickich przy krzyżu, gdzie przybyli również pielgrzymi z Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów z Białegostoku przywitał wszystkich proboszcz  parafii ks. prot. Aleksander Aleksiejuk. Odbyła się tam krótka modlitwa, po której wszyscy razem wyruszyli do cerkwi. Na placu cerkiewnym na wszystkich czekał posiłek przygotowany przez parafian. Po krótkim odpoczynku pielgrzymi uczestniczyli w obrzędzie poświęcenia wody w Istoczniuku św. Paraskiewy.

Niemal czterdziestokilometrową trasę przemierzyło ponad trzydzieścioro młodych osób. Celem pielgrzymki było popularyzowanie wśród młodszej części parafian pamięci o tym cudownym miejscu – a także integracja dzieci i młodzieży przez aktywny wypoczynek. Uroczysko Piatienka, na obrzeżach obecnej wsi Folwarki Tylwickie, to jedno z ważniejszych miejsc kultu Cerkwi Prawosławnej na Podlasiu.

Anna Sulima
fot.: Olga Kochanowicz