Rozstrzygniecie Konkursu Biblijnego

Z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego zorganizowany został XIII Miejski Konkurs Biblijny. Adresatem konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli.

Tematy tegorocznej edycji konkursu biblijnego zostały zaczerpnięte z Ewangelii św. Łukasza. Zmagania konkursowe odbywały się w kilku kategoriach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym i młodsi uczniowie szkół podstawowych wykonywali pracę plastyczną; kl. III i IV uczestniczyły w konkursie literackim, zaś kl. V i VI przygotowywały prezentację multimedialną, koncentrującą się na wybranym miejscu biblijnym. W konkursie wzięło udział 153 uczniów.

17 maja w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród. Na uroczystości byli obecni: ks. prot. Mirosław Filimoniuk – p.o. dyrektora Wydziału Katechetycznego i wizytator ds. nauczania religii prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, Barbara Uścinowicz – doradca metodyczny CEN w Białymstoku oraz Mirosława Pietkiewicz – doradca metodyczny MODM BCE w Białymstoku. Mirosław Filimoniuk w imieniu Arcybiskupa Jakuba i organizatorów pogratulował uczniom uczestnictwa w konkursie, wskazując na Pismo Święte jako drogę, która pozwala młodemu człowiekowi poznawać Boga.

 

            Zwycięzcami konkursu biblijnego zostali następujący uczniowie:

Kategoria – konkurs plastyczny

Prace nagrodzone:

Maja Baczyńska

Nina Fiedziukiewicz

Liliana Iwaniuk

Liliana Perkowska

Daniel Szczęsnowicz

Dawid Ignatowicz

Tymon Kunat

Lidia Baczewska

Magdalena Masalska

Mikołaj Bortnik

Prace wyróżnione:

Anastazja Knapek

Igor Mielech

Sofia Aleksa

Maciej Ossoliński

Kira Martyniuk

Maria Pietrowska

Patrycja Patejuk

Lidia Iwaniuk

 

Kategoria – praca literacka

I MIEJCE Natalia Ławreszuk

II MIEJSCE ex aequo Sonia Chmur i Michalina Androsiuk,

III MIEJSCE Natalia Haponiuk

WYRÓŻNIENIA Aleksandra Kaliściak, Julia Chalecka, Zofia Pietkiewicz

 

Kategoria – prezentacja multimedialna

I MIEJSCE Alicja Sokołowska

II MIEJCE Jakub Bajguz

III MIEJSCE Fiodor Nikulin

WYRÓŻNIENIA Zofia Żukowska i Aleksander Skwierczyński

Organizatorami konkursu biblijnego byli: Wydział Katechetyczny Diecezji Białostocko – Gdańskiej, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego BCE w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Mirosława Pietkiewicz