Ruch służbowy

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 142/O/P/2021 zwolnił na własną prośbę z dniem 5 grudnia ks. mitrata Eugeniusza Michalczuka ze stanowiska wikariusza parafii Narodzenia NMP w Gródku i przeniósł go w stan spoczynku,

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 144/O/P/2021 ustanowił ks. mitrata Eugeniusza Michalczuka rezydentem Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP w Krynkach.