Ruch służbowy w diecezji białostocko – gdańskiej

6 marca w Domu Biskupim miała miejsce podniosła uroczystość. JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański wręczył dekrety odwołujące i powołujące byłemu i nowemu proboszczowi parafii w Giżycku, Kruklankach i Orłowie.

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 28/O/P/2024 zwolnił na własną prośbę z dniem 10 marca 2024 roku ks. mitrata Jerzego Senejkę ze stanowiska proboszcza Parafii Prawosławnej św. Anny w Giżycku, św. Dymitra w Kruklankach i Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Orłowie i przeniósł go w stan spoczynku.

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 29/O/P/2024 mianował z dniem 11 marca 2024 roku, ks. prot Michała Pogranicznego pełniącym obowiązki proboszcza Parafii Prawosławnej św. Anny w Giżycku, św. Dymitra w Kruklankach i Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Orłowie.

Po wręczeniu dekretów Arcybiskup Jakub na znak wdzięczności za wieloletnią posługę kapłańską, w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP, odznaczył ks. mitrata Jerzego Senejkę orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami.

Ks. mitrat Jerzy Senejko urodził się 9 maja 1939 roku w Kalnikowie. Po ukończeniu Seminarium Duchownego podjął studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1965 roku z rąk ówczesnego metropolity Warszawskiego i całej Polski Stefana otrzymał świecenia diakońskie (19.08.1965) i kapłańskie (22.08.1965). W tym samy roku (26.08.1965) objął parafię św. Anny w Giżycku, w której posługę kapłańską nieprzerwanie niósł przez 59 lat.