Ruch służbowy w diecezji białostocko-gdańskiej

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 61/O/P/2022 zwolnił z dniem 30 czerwca ks. Michała Fidziukiewicza ze stanowiska proboszcza Parafii Prawosławnej śww. App. Piotra i Pawła w Ełku,

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem 62/O/P/2022 przyjął z dniem 1 lipca, ks. Jana Kulika w skład kleru diecezji Białostocko- Gdańskiej i mianował pełniącym obowiązki proboszcza Parafii Prawosławnej śww. App. Piotra i Pawła w Ełku,

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 63/O/K/2022 zwolnił z dniem 30 czerwca, ks. Jerzego Nieścierowicza z obowiązków kapelana w Klasztorze Narodzenia NMP w Zwierkach,

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 64/O/P/2022 mianował z dniem 1 lipca, ks. Jerzego Nieścierowicza wikariuszem Parafii Prawosławnej Narodzenia N.M.P w Gródku,

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 65/O/K/2022 mianował z dniem 1 lipca, ks. Michała Fidziukiewicza kapelanem w Klasztorze Narodzenia NMP w Zwierkach,

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 66/O/P/2022 zwolnił z dniem 26 czerwca, ks. Łukasza Lewczuka z obowiązków w Parafii Prawosławnej Hagia Sophia w Białymstoku,

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 67/O/P/2022 delegował z dniem 27 czerwca, ks. Łukasza Lewczuka na praktyki duszpasterskie do Parafii Prawosławnej św. proroka Eliasza w Białymstoku.