Ruch służbowy w diecezji białostocko – gdańskiej

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 56/O/P/2023 zwolnił na własną prośbę z dniem 9 czerwca ks. mitrata Walentego Olesiuka ze stanowiska wikariusza parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku i przeniósł go w stan spoczynku.

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 57/O/P/2023 ustanowił ks. mitrata Walentego Olesiuka rezydentem w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

Ks. mitrat Walenty Olesiuk urodził się 1 kwietnia 1938 roku w Tymiance. W latach 1958-1962 uczęszczał do Seminarium Duchownego, następnie podjął studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W roku 1966 zawarł związek małżeński z Marią Szypską. Święcenia diakońskie przyjął 18 maja 1966 roku, kapłańskie 5 czerwca z rąk metropolity Stefana. W 1966r. został mianowany proboszczem parafii w Pielgrzymce.

8 maja 1968 roku został mianowany proboszczem parafii w Wysowej. Obowiązki te pełnił do 7 lipca 1987 roku. Do parafii w Wysowej należały wówczas cerkwie w Hańczowej, Blechnarce, Ropkach, kaplica na Świętej Górze Jawor.

7 lipca 1987 roku ks. Walenty Olesiuk został przeniesiony do diecezji białostocko-gdańskiej i mianowany wikariuszem parafii w Gródku. 16 lutego 1988 roku został proboszczem parafii w Juszkowym Grodzie.

1 września 1990 roku został mianowany wikariuszem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Sprawował również duchową opiekę w Polskim Związku Emerytów i Rencistów.