Ruch służbowy w diecezji białostocko – gdańskiej

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 73/O/P/2023 mianował z dniem 16 lipca, ks. Rafała Łaszczuka proboszczem Parafii Prawosławnej śww. app. Piotra i Pawła w Ełku.