Ruch służbowy w diecezji białostocko – gdańskiej

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 79/O/P/2023 przyjął z dniem 06 sierpnia 2023r. ks. diakona Jakuba Moczarskiego do kleru Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej i mianował nadetatowym diakonem Parafii Prawosławnej Mądrości Bożej Hagia Sophia w Białymstoku.