Ruch służbowy w diecezji białostocko – gdańskiej

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 96/O/P/2023 mianował z dniem 28 sierpnia, ks. Damiana Szymaniuka diakonem – psalmistą Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Białymstoku.