Ruch służbowy w diecezji białostocko – gdańskiej

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 127/O/2021 zwolnił na własną prośbę z dniem 31 października ks. mitrata Eugeniusza Kosakowskiego ze stanowiska proboszcza Parafii Prawosławnej św. Anny w Królowym Moście i przeniósł go w stan spoczynku,

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem 128/O/P/2021 zwolnił z dniem 31 października, ks. prot. Radosława Kondraciuka ze stanowiska wikariusza Parafii Prawosławnej św. Eliasza w Białymstoku,

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 129/O/P/2021 mianował z dniem 1 listopada, ks. prot. Radosława Kondraciuka proboszczem Parafii Prawosławnej św. Anny w Królowym Moście,

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 124/O/P/2021 mianował z dniem 11 października, ks. diakona Gabriela Masalskiego nadetatowym diakonem Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.