Ruch służby w diecezji białostocko – gdańskiej

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 02/O/P/2022 zwolnił z dniem 16 stycznia ks. prot. Marka Kozłowskiego ze stanowiska wikariusza Parafii Prawosławnej św. ap. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej.

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 03/O/P/2022 zwolnił z dniem 16 stycznia ks. Michała Fiedziukiewicza ze stanowiska proboszcza Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Suwałkach

 JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 04/O/P/2022 mianował z dniem 17 stycznia ks. prot. Marka Kozłowskiego proboszczem Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Suwałkach

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 12/O/P/2022 zwolnił z dniem 23 stycznia ks. Dawida Sulimę ze stanowiska wikariusza Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Gdańsku

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 13/O/P/2022 zwolnił z dniem 23 stycznia ks. Gabriela Masalskiego ze wszystkich obowiązków w Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 14/O/P/2022 mianował z dniem 24 stycznia ks. Gabriela Masalskiego wikariuszem Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Gdańsku

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem nr 15/O/P/2022 mianował z dniem 24 stycznia ks. Dawida Sulimę proboszczem Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Nowym Dworze.