Słownik polskiej terminologii prawosławnej – prezentacja projektu

2 września w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku odbyła się prezentacja projektu badawczego NPRH 083Słownik polskiej terminologii prawosławnej”. Słownik jest zwieńczeniem pięcioletniej pracy wielu naukowców. W spotkaniu, które miało miejsce w bibliotece uniwersyteckiej znajdującej się w białostockim kampusie, uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. Prezentację słownika otworzył kierownik Katedry Teologii Prawosławnej UwB ks. dr hab. Marek Ławreszuk prof. UwB.

„Słownik polskiej terminologii prawosławnej” jest pierwszą i jedyną tego typu publikacją w Polsce, która porządkuje i precyzuje terminologię prawosławną. Publikacja zawiera ponad 4 tysiące haseł, 4 indeksy, w tym indeks form niepoprawnych. Hasła w języku polskim są uzupełnione o odpowiedniki greckie, cerkiewnosłowiańskie i angielskie.

Osoby zainteresowane mogą korzystać nie tylko z wersji papierowej, ale również elektronicznej. Słownik dostępny jest na stronie https://sptp.uwb.edu.pl/ oraz w aplikacjach mobilnych.

protodiakon Wiaczesław Perek

za: https://prawoslawie.uwb.edu.pl

fot. Piotr Duniewski, Mirosława Dudel