Sobota Akatystu

19 kwietnia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Jutrzni Soboty Akatystu w białostockiej katedrze św. Mikołaja. Podczas tego szczególnego nabożeństwa śpiewany jest w czterech częściach akatyst ku czci Bogurodzicy.

Historia tego nabożeństwa sięga VII wieku, kiedy ludność Konstantynopola została uratowana przed atakiem Awarów po interwencji Bogurodzicy, wszyscy śpiewali na stojąco akatyst w cerkwi Hagia Sophia w Konstantynopolu. Miłujący Boga mieszkańcy oddając dziękczynienie Bogurodzicy, całą noc śpiewali Jej akatyst by ochroniła ich i cudowną mocą dała zwycięstwo nad wrogami. Od tego czasu na pamiątkę tak przedziwnego cudu Cerkiew przyjęła to święto, aby zanosić chwałę Matce Bożej w dniu gdy odniosła Ona zwycięstwo.

W greckiej tradycji akafist (modlitwa na stojąco) ma 24 strofy (ikosy), które zaczynają się w kolejności od 24 liter alfabetu greckiego. Jest on śpiewany częściami w każdy piątek Wielkiego Postu. Cerkiew prawosławna śpiewa Akafist w całości w sobotę na jutrzni V Tygodnia Wielkiego Postu podzielony na 4 części.

protodiakon Wiaczesław Perek