Spis parafii

Alfabetyczny spis parafii prawosławnych diecezji białostocko – gdańskiej

 

Białystok –    Katedra św. MikołajaKancelaria:

15-419 Białystok, ul. św. Mikołaja 4a                                                             85 742-07-80

Adres WWW      www.soborbialystok.pl

Proboszcz:         ks. mitrat mgr Jan Fiedorczuk                                            85 744-19-05

Wikariusze:        ks. mitrat mgr Mikołaj Podolec                                          85 676-27-89

                             ks. prot. mgr Adam Sawicki                                                603 468 559

                            ks. prot. mgr Andrzej Sacharczuk                                       85 663-52-96

                            ks. mgr inż. Piotr Makal                                                        794 756 424

Kustosz cerkwi św. Marii Magdaleny

                          ks. prot. dr Włodzimierz Misijuk                                          501 072 420

Protodiakoni:    ks. Marek Kiryluk                                                              85 742-35-74

                             ks. mgr Bazyli Dubec                                                        85 742-00-61

                             ks. Aleksander Łysynkiewicz                                           85 742-00-62

Nadetatowy:      ks. protodiakon Anatoli Daniluk                                    606 316 723

Rezydent:          ks. mitrat mgr Bazyli Kalinowski

Dyrygenci:         ks. protodiakon Aleksander Łysynkiewicz

                            mgr Joanna Jurczuk

                            mgr Natalia Lickiewicz

                           mgr Natalia Gulko

Na terenie parafii znajdują się: kaplica św. równej apostołom Marii Magdaleny, kaplica cmentarna św. Eufrozyny Połockiej, kaplica szkolna św. św. Cyryla i Metodego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. św. św. Cyryla i Metodego.

 

 

Augustów – Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego

 16-300 Augustów, Rynek Zygmunta Augusta 4

 Proboszcz: ks. prot. Marek Kozłowski

 

 

Białystok –    Parafia Prawosławna Hagia Sophia

15-161 Białystok, ul. Trawiasta 5                                                                85 676-20-23

Adres WWW      www.hagiasophia.cerkiew.pl                                          w. 32, 33

Proboszcz:         ks. mitrat mgr Anatol Konach                                         85 676-21-73

Wikariusze:        ks. mitrat mgr Jerzy Czurak                                           504 045 829

                             ks. prot. Mikołaj Kalina                                                    508 551 316

                             ks. prot. mgr Jarosław Pagór                                           602 583-222

Nadeatowy:       ks. mgr Dariusz Sulima

Dyrygent:          dr inż. arch. Andrzej Tokajuk

Psalmista:          mgr Joanna Józefowicz

Białystok –    Parafia Prawosławna Świętego Ducha

Kancelaria:         15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13                        85 653-28-54

Adres WWW      http://www.swietegoducha.cerkiew.pl/

Proboszcz:         ks. mitrat mgr Jerzy Boreczko                                              85 653-28-54

Wikariusze:       ks. prot. mgr Władysław Masajło                                         783 344 309

                             ks. prot. mgr Mirosław Filimoniuk                                      85 741-41-81

                             ks. prot. mgr Andrzej Popławski                                          507 616 703

                             ks. mgr Piotr Omelczuk                                                           508 168 607

Rezydent:          ks. mitrat mgr Andrzej Bierezowiec                                      691 960 703

Protodiakoni     ks. mgr Eugeniusz Skowroński                                             85 663-60-38

                            ks. mgr Jan Tichoniuk                                                             728 308 558

Dyrygent:         mgr Ireneusz Ławreszuk                                                          605 308 240

 

Białystok –  Parafia Prawosławna św. męcz. archimandryty Grzegorza

Proboszcz:  p.o. ks. prot. Anatol Fiedoruk

 

 

 

Białystok –    Parafia Prawosławna św. wielkiego męcz. Jerzego

                        15-338 Białystok, ul. Pułaskiego 36

Kancelaria:        15-346 Białystok, ul. Krucza 5/2 m. 2a                  tel./fax 85 744-95-00

Adres WWW      www.parafia-swietego-jerzego.pl

Proboszcz:          ks. mitrat mgr Grzegorz Misijuk                                          85 746-50-20

Wikariusze:        ks. prot. mgr Piotr Charytoniuk

                             ks. mgr Marian Romańczuk                                                 509 942 604

                             ks. mgr Jan Nikulin

Protodiakon:      ks. mgr Tomasz Cyrkun                                                      505 250 073

Dyrygent           mgr Anna Cyrkun                                                                  508 289 239

                           lektor mgr Roman Sacharczuk

                           lektor Michał Warszycki

 

Białystok –    Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego

Kancelaria:         15-667 Białystok, ul. Sikorskiego 9                                     85 661-47-85

Adres WWW      www.woskresienska.pl

Proboszcz:         ks. prot. dr hab. Marek Ławreszuk                                      512 467 124

Wikariusze:       ks. mitrat Walenty Olesiuk                                                  510 981 070

                            ks. prot. Jan Karpiuk                                                             604 811 697

                            ks. prot. mgr Piotr Kiryluk                                                     85 663-41-91

                           ks. prot. mgr Mateusz Kiczko                                                  797 123 112

Rezydent:          ks. mitrat mgr Anatol Ławreszuk

Dyrygenci:         lektor mgr Milosz Bogić

                            mgr Aleksandra Pawluczuk

 

Białystok –    Parafia Prawosławna Wszystkich Świętych

Kancelaria:         15-126 Białystok, ul. Wysockiego 1                                     85 675-18-98

Adres WWW      https://cerkiew.wygoda.org/

Proboszcz:          ks. prot. dr Piotr Pietkiewicz                                               606 735 949

Wikariusze:        ks. mgr Paweł Szwed                                                            501 350 469

                             ks. mgr Dawid Bartoszuk                                                     604 514 943

Rezydent:          ks. prot. mgr Anatol Kiryk

Dyrygent:          mgr Ludmiła Geiger

Psalmista:          Maria Leśnik

 

Białystok – Parafia Prawosławna św. ap. i ewangelisty Jana Teologa

Kancelaria:         15-779 Białystok, ul. Zbigniewa Herberta 61

Adres WWW      www.bacieczki.cerkiew.pl

Proboszcz:         ks. prot. mgr Marek Wawreniuk                                          664 062 771

Wikariusze:       ks. prot. mgr Michał Czykwin                                              513 123 578

                             ks. mgr Adam Jakuc                                                              697 735 858

Dyrygent:          Tatiana Wawreniuk

Psalmista           Marzena Łuszcz

Na terenie parafii znajduje się kaplica domowa św. Mikołaja Serbskiego.

 

Białystok – Parafia Prawosławna św. proroka Eliasza

Kancelaria:        15-568 Białystok, ul. ks. Aleksandra Tomkowida 6         85 741-04-81

Adres WWW      www.dojlidy.cerkiew.pl                                                          508 257 909

Proboszcz:          ks. mitrat mgr Anatol Fiedoruk                                            508 257 909

Wikariusze:        ks. prot. Jan Kiryluk                                                               606 875 185

                             ks. prot. mgr Adam Krysztopowicz                                       513 181 963

Rezydent:          ks. prot. Aleksy Petrowski                                                      888 806 768

Nadetatowy:     ks. mitrat Walerian Antosiuk                                                 502 725 342

Dyrygenci:        Sławomir Jurczuk                                                                    502 265 806

                            Katarzyna Aleksiejuk                                                                  505 781 703

                            Adam Pura                                                                                    695 126 474

 

Białystok Fasty – Parafia Prawosławna Podwyższenia Krzyża Świętego

 Proboszcz: ks. prot. mgr Piotr Augustyńczuk

 15-694 Białystok w. Fasty, ul. Św. Krzyża 1 (085) 653-18-45

wikariusz: ks. prot. mgr Piotr Borowik

 

 

Białystok  – Parafia Prawosławna Zaśnięcia NMP

Kancelaria:        15-616 Białystok, ul. Węgierska 15

Adres WWW      www.cerkiew-starosielce.pl

Proboszcz:         ks. mitrat Jan Troc                                                            85 664-33-45

Wikariusz:         ks. prot. dr Roman Płoński                                             794 572 122

Psalmista:         dr Krzysztof Stepaniuk

 

Zaścianki – Św. wielkiego męcz. Pantelejmona

Kancelaria:        15-521 Białystok-Zaścianki, ul. Grecka 2

Proboszcz:          ks. mitrat dr Anatol Szymaniuk                                         85 741-85-77

Wikariusze:        ks. prot. mgr Andrzej Misiejuk                                           85 663-46-24

                             ks. prot. dr Piotr Fiedoruk                                                    501 528 985

Nadetatowy:      ks. protodiakon Sławomir Ostapczuk                                 509 747 858

 

Braniewo – Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego

 Proboszcz: ks. prot. Witalis Leończuk

 14-500 Braniewo, ul. Wspólna 15 (055) 644-26-37

 

 

Choroszcz – Parafia Prawosławna Opieki Matki Bożej

 Proboszcz: ks. prot. mgr Andrzej Bołbot

 16-070 Choroszcz; ul. Lipowa 1 (085) 719-14-52

 

 

 

 

Czarna Białostocka – Parafia Prawosławna Śww. Niewiast Niosących Wonności

 Proboszcz: ks. mitrat Sławomir Tomaszuk                                                                               

 16-020 Czarna Białostocka, ul. Białostocka 12 tel. 85 30 70 877

 

 

 

Dąbrowa Białostocka – Parafia Prawosławna św. Jana Teologa

•          Proboszcz: ks. prot. Wiktor Tetiurka

16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Kopernika 10 (085) 712-18-95

•          Wikariusz: ks. prot. Marek Kozłowski

 

 

 

Elbląg – Parafia Prawosławna św. Równej Apostołom Marii Magdaleny

 Proboszcz: ks. prot. mgr Marek Antonowicz

 82-300 Elbląg, ul. Sadowa 58 (055) 233-50-45

 

Ełk – Parafia Prawosławna Śww. App. Piotra i Pawła

 Proboszcz: ks. mgr Michał Fiedziukiewicz

 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 8/4 (087) 621-43-88 / 608 337 008

 

Gdańsk – Parafia Prawosławna  św. Mikołaja Cudotwórcy

•          Proboszcz:   ks. prot. mgr Dariusz Jóźwik

80-221 Gdańsk Wrzeszcz, ul. Traugutta 45 (058) 341-95-30

  • wikariusz: ks. Dawid Sulima
  • dyrygent: dr Anastazja Roszkowska

 

 

Giżycko – Parafia Prawosławna Św. Anny

 ul. Warszawska 41

 Proboszcz: ks. mitrat Jerzy Senejko

 11-500 Giżycko, ul. Pionierska 8 m 17 (087) 428-39-11

 

Górowo Iławieckie – Parafia Prawosławna  Zaśnięcia N.M.P.

 ul. Marchlewskiego 30

 Proboszcz: ks. mgr Rafael Szczerbacz (089) 767-50-78

 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Wysoka Brama 4 m 6

 

Gródek – Parafia Prawosławna Narodzenia N.M.P.

•          Proboszcz:   ks. mitrat mgr Mikołaj Ostapczuk

16-040 Gródek, ul. Ks. Metropolity Bazylego Doroszkiewicza 1, 85 718-00-16

•          Wikariusz:   ks. mitrat Eugeniusz Michalczuk

16-040 Gródek, ul.Metropolity Bazylego Doroszkiewicza 3, 85 718 06 93.

•          Dyrygent:   Sawa Ostapczuk

 

Jaczno – Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego     

 Proboszcz: ks. mgr Piotr Hanczaruk

 16-200 Dąbrowa Białostocka, w. Jaczno 20 (085) 712-81-81

 Filia: Siderka – Narodzenia św. Jana Chrzciciela

 

Jałówka –  Parafia Prawosławna Podwyższenia Krzyża Świętego

 Proboszcz: ks. prot Aleksander Dobosz

 16-054 Jałówka, ul. Lipowa 2 (085) 717-50-74

 

 

 

Jurowlany –  Parafia Prawosławna św. Wielkiegomęczennika Jerzego

 Proboszcz: ks. prot. Mirosław Łuciuk

 16-116 Kruszyniany (085) 722-86-28

 

 

 

Juszkowy Gród –  Parafia Prawosławna Narodzenia N.M.P.

Proboszcz:  ks. mgr Sylwester Klebus        661 425 696

 16-053 Juszkowy Gród (085) 717-61-77

 

 

 

Kętrzyn – Parafia Prawosławna Narodzenia N.M.P.

 Proboszcz: ks. prot. mgr Paweł Siebiesiewicz

 11-400 Kętrzyn, ul. Limanowskiego 9, 885 385 044

 

 

 

Korsze –  Parafia Prawosławna Śww. App. Piotra i Pawła

 Proboszcz: ks. prot. Bazyl Taranta

 11-430 Korsze, ul. Mickiewicza 33 (089) 754-01-24

 

Kożany –  Parafia Prawosławna Podwyższenia Krzyża Pańskiego

 Proboszcz: ks. prot. Jan Kojło

16-063 Bogdanka; w. Kożany (085) 719-67-53

 

 

Królowy Most – Parafia Prawosławna św. Anny

 Proboszcz: ks. mitrat mgr Eugeniusz Kosakowski

 16-004 Królowy Most (085) 718-44-15

 

Kruklanki – Parafia Prawosławna św. Wielkiegomęczennika  Dymitra

 Proboszcz: ks. mitrat Jerzy Senejko z Giżycka

 

Kruszyniany –  Parafia Prawosławna Św. Anny

Proboszcz: ks. prot. Mirosław Łuciuk

 16-116 Kruszyniany (085) 722-86-28

 

 

Krynki –  Parafia Prawosławna Narodzenia N.M.P.

16-120 Krynki, ul. Cerkiewna 7

 Prooszcz: ks. prot. Justyn Jaroszuk

 16-120 Krynki, ul. Cerkiewna 5 (085) 722-80-55

 

 

Kuźnica –  Parafia Prawosławna Podwyższenia Krzyża Pańskiego

 Proboszcz: ks. prot. Jarosław Grygiewicz

 16-123 Kuźnica Białostocka, ul. Sidrzańska 12 (085) 722-40-45

 

 

 

Nowy Dwór –  Parafia Prawosławna Opieki Matki Bożej

 Proboszcz: ks. mitrat Józef Sitkiewicz

 16-205 Nowy Dwór, ul. Grodzieńska 23 (085) 722-60-54

 

 

Lidzbark Warmiński – Parafia Prawosławna Śww. App. Piotra i Pawła

 Proboszcz: ks. mgr Rafael Szczerbacz (089) 767-50-78

 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Wysoka Brama 4 m 6

 

Michałowo – Parafia Prawosławna Św. Mikołaja  Cudotwórcy

•          Proboszcz:   ks. mitrat Jan Jaroszuk

16-050 Michałowo, ul. Młynowa 10B (085) 718-90-20

•         ks. Michał Ostapczuk                                        509 114 155

 

 

Mostowlany – Parafia Prawosławna św. Ap. Jana Teologa

 Proboszcz: ks. prot. Sławomir Jakimiuk

 16-040 Gródek, w. Mostowlany (085) 717-53-45

 

 

Mrągowo –  Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego 

 11-700 Mrągowo, ul. Roosevelta 3

 Proboszcz: ks. dr Jarosław Kupryjaniuk

 11-700 Mrągowo, al. Wolności 15 m 3 (089) 741-69-80

 

Nowa Wola – Parafia Prawosławna Narodzenia Św. Jana Chrzciciela

 Proboszcz: ks. prot. mgr Jarosław Szczerbacz

 16-050 Michałowo, w. Nowa Wola 85 (085) 718-92-12

 

 

Olsztyn – Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej

  ul. Wojska Polskiego 38

•          Proboszcz:    ks. prot. mgr Jarosław Jaszczuk

10-291 Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 71 m 5 (089) 526-70-05

 

 

Orłowo – Parafia Prawosławna Narodzenia Św. Jana Chrzciciela

 Obsługuje: ks. mitrat Jerzy Senejko z Giżycka

 

Orneta – Parafia Prawosławna Św. Mikołaja Cudotwórcy

 Proboszcz: ks. prot. mgr Radosław Kondraciuk

 11-130 Orneta, ul. Wojska Polskiego 8 (055) 242-12-40

 Filia: Morąg – Św. Włodzimierza

 

Orzysz – Parafia Prawosławna św. Wielkiegomęczennika Jerzego

Obsługuje: ks. dr Jarosław Kupryjaniuk z Mrągowa

 

 

Ostrów – Parafia Prawosławna Zaśnięcia N.M.P.

Proboszcz: ks. mitrat Aleksander Klimiuk

16-113 Szudziałowo, w. Ostrów (085) 722-87-01

 

 

Pasłęk – Parafia Prawosławna Św. Onufrego Wielkiego

 14-400 Pasłęk, ul. Westerplatte 11

  Obsługuje: ks. prot. mgr Marek Antonowicz z Elbląga

 

Samogród – Parafia Prawosławna Śww. App. Piotra i Pawła

 Proboszcz: ks. prot. Adrian Charytoniuk

 16-104 Babiki, w. Samogród tel. 531 055 625

 

 

Sokółka – Parafia Prawosławna św. Aleksandra Newskiego

•          Proboszcz:   ks. mitrat mgr Włodzimierz Misiejuk

16-100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 2 tel./fax (085) 711-25-18

•          Wikariusz:  ks. mgr Łukasz Ławreszuk

 

Supraśl – Parafia Prawosławna Zwiastowania N.M.P. i św. Jana Teologa

 16-030 Supraśl, ul. Klasztorna 1 (085) 718-37-80

 Proboszcz:    JE Biskup ks. dr hab. Andrzej

 Psalmista: ks. protodiakon dr Jarosław Makal

 16-030 Supraśl, ul. 3 Maja 4 (085) 718-35-66

   Rezydenci:

 •         ks. protodiakon mgr Dymitr Tichoniuk

 •         ks. protodiakon mgr Piotr Pietrowski

 

Suwałki – Parafia Prawosławna Wszystkich Świętych

 16-400 Suwałki, ul. Zarzecze 6

 Proboszcz: ks. mgr Michał Fiedziukiewicz

 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 8/4 (087) 621-43-88

 

Topilec – Parafia Prawosławna św. Mikołaja Cudotwórcy

Proboszcz: ks. prot. mgr Jarosław Jóźwik

 16-070 Choroszcz, w. Topilec 2a (085) 650-44-29

 

Topolany – Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego

 Proboszcz: ks. prot. Aleksander Aleksiejczuk

 16-050 Michałowo, w. Topolany 6 (085) 718-90-89

 

Wasilków – Parafia Prawosławna Śww. App. Piotra i Pawła

•          Proboszcz:  ks. mitrat mgr Anatol Hajduczenia

16-010 Wasilków, ul. Mickiewicza 17 (085) 718-55-71

•          Wikariusz: ks. prot. mgr Paweł Łapiński

•          Dyrygent: lektor mgr Adam Bartoszewicz

16-010 Wasilków, ul. Mickiewicza 17 (085) 718-55-71

 

Węgorzewo – Parafia Prawosławna Śww. App. Piotra i Pawła

 ul. Pionierska 2

 Obsługuje: ks. prot. mgr Paweł Siebiesiewicz

 

Wierzchlesie – Parafia Prawosławna św. Wielkiegomęczennika Jerzego

 Proboszcz: p.o. ks. prot. Adrian Charytoniuk z Samogródu

 

 

 

Wojnowo – Parafia Prawosławna Zaśnięcia N.M.P.

 Obsługuje: ks. dr Jarosław Kupryjaniuk

 

 

 

Zabłudów – Parafia Prawosławna Zaśnięcia N.M.P.

•          Proboszcz:    ks. mitrat mgr Mirosław Tomaszewski

16-060 Zabłudów, ul. Cerkiewna 8 (085) 718-81-97

•          Wikariusz:   ks. prot. mgr Adam Stefanowicz

Rezydent:          ks. protodiakon mgr Jan Wasiluk