Spis parafii

Alfabetyczny spis parafii prawosławnych diecezji białostocko – gdańskiej

Białystok –    Katedra św. Mikołaja

Kancelaria:

15-419 Białystok, ul. św. Mikołaja 4a                                                     85 742-07-80

Adres WWW      www.soborbialystok.pl

 

 

 

Proboszcz:         ks. mitrat mgr Jan Fiedorczuk                                    85 744 19 05

Wikariusze:        ks. mitrat mgr Mikołaj Podolec                                 85 676 27 89

ks. mitrat mgr Adam Sawicki                                         603 468 559

ks. mitrat mgr Andrzej Sacharczuk                               85 663 52 96

ks. mgr inż. Piotr Makal                                                 794 756 424

Kustosz cerkwi św. Marii Magdaleny

                             ks. prot. dr Włodzimierz Misijuk                               501 072 420

Protodiakoni:    ks. Marek Kiryluk                                                         85 742 35 74

                             ks. mgr Bazyli Dubec                                                    85 742 00 61

                             ks. Aleksander Łysynkiewicz                                      85 742 00 62

Rezydent:          ks. mitrat mgr Bazyli Kalinowski

Dyrygenci:         ks. protodiakon Aleksander Łysynkiewicz

                             Julia Kulik

                             mgr Natalia Lickiewicz

                             mgr Natalia Gulko

Na terenie parafii znajdują się: kaplica św. równej apostołom Marii Magdaleny, kaplica cmentarna św. Eufrozyny Połockiej, kaplica szkolna św. św. Cyryla i Metodego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. św. św. Cyryla i Metodego.

Augustów – Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego

 16-300 Augustów, Rynek Zygmunta Augusta 4

 Proboszcz: ks. prot. Marek Kozłowski

 16-300 Augustów, ul. Mazurska 16, tel.: 607 870 067

adres WWW: cerkiew.augustow.pl

 

 

Białystok –    Parafia Prawosławna Hagia Sophia

15-161 Białystok, ul. Trawiasta 5                                                                85 676-20-23

Adres WWW      www.hagiasophia.cerkiew.pl 

 

Proboszcz:         ks. mitrat mgr Anatol Konach                                      85 676 21 73

Wikariusze:        ks. mitrat mgr Jerzy Czurak                                        504 045 829

                             ks. mitrat Mikołaj Kalina                                                 508 551 316

                             ks. prot. mgr Jarosław Pagór                                      602 583-222

Dyrygent:          dr inż. arch. Andrzej Tokajuk

Psalmista:          mgr Joanna Józefowicz

 

Białystok –    Parafia Prawosławna Świętego Ducha

Kancelaria:         15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13                        85 653-28-54

Adres WWW      http://www.swietegoducha.cerkiew.pl/

Proboszcz:         ks. mitrat mgr Jerzy Boreczko                                    85 653 28 54

Wikariusze:       ks. mitrat mgr Władysław Masajło                                783 344 309

                             ks. prot. mgr Mirosław Filimoniuk                             85 741 41 81

                             ks. prot. mgr Andrzej Popławski                                 507 616 703

                             ks. prot. mgr Piotr Omelczuk                                                508 168 607

Rezydent:          ks. mitrat mgr Andrzej Bierezowiec                            691 960 703

Protodiakoni:  ks. mgr Eugeniusz Skowroński                                    85 663 60 38

Dyrygent:         mgr Ireneusz Ławreszuk                                                605 308 240

 

Białystok –  Parafia Prawosławna św. męcz. archimandryty Grzegorza

Proboszcz:  p.o. ks. prot. Anatol Fiedoruk

 

 

Białystok –    Parafia Prawosławna św. wielkiego męcz. Jerzego

                             15-338 Białystok, ul. Pułaskiego 36

Kancelaria:        15-346 Białystok, ul. Krucza 5/2 m. 2a                  tel./fax 85 744-95-00

Adres WWW      www.parafia-swietego-jerzego.pl

Proboszcz:          ks. mitrat mgr Grzegorz Misijuk                               85 746 50 20

Wikariusze:        ks. prot. mgr Piotr Charytoniuk

                             ks. prot. mgr Marian Romańczuk                                        509 942 604

                             ks. prot. dr Jan Nikulin                                                            731 466 277

Protodiakon:     ks. mgr Tomasz Cyrkun                                                505 250 073

Dyrygent            mgr Anna Cyrkun                                                           508 289 239

                             lektor mgr Roman Sacharczuk

                             lektor Michał Warszycki

 

Białystok –    Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego

Kancelaria:         15-667 Białystok, ul. Sikorskiego 9                                     85 661-47-85

Adres WWW      www.woskresienska.pl

 

Proboszcz:         ks. mitrat dr hab. Marek Ławreszuk                               512 467 124

Wikariusze:       ks. mitrat mgr Sławomir Tomaszuk                                    

                            ks. prot. Jan Karpiuk                                                       604 811 697

                            ks. prot. dr Piotr Kiryluk                                            604 617 504

                            ks. prot. mgr Mateusz Kiczko                                         797 123 112

Rezydent:          ks. mitrat mgr Anatol Ławreszuk

                             ks. mitrat Walenty Olesiuk     

Dyrygenci:         lektor mgr Milosz Bogić

                            mgr Aleksandra Pawluczuk

 

Białystok –    Parafia Prawosławna Wszystkich Świętych

Kancelaria:         15-126 Białystok, ul. Wysockiego 1                                     85 675-18-98

Adres WWW      https://cerkiew.wygoda.org/

 

Proboszcz:          ks. prot. dr Piotr Pietkiewicz                                       606 735 949

Wikariusze:        ks. prot. mgr Paweł Szwed                                            501 350 469

                             ks. mgr Dawid Bartoszuk                                              604 514 943

Rezydent:          ks. prot. mgr Anatol Kiryk

Dyrygent:          Adam Pura

Psalmista:          Maria Leśnik

 

Białystok – Parafia Prawosławna św. ap. i ewangelisty Jana Teologa

Kancelaria:         15-779 Białystok, ul. Zbigniewa Herberta 61

Adres WWW      www.bacieczki.cerkiew.pl

 

Proboszcz:         ks. prot. mgr Marek Wawreniuk                                  664 062 771

Wikariusze:       ks. prot. mgr Michał Czykwin                                        513 123 578

                             ks. prot. mgr Adam Jakuc                                             697 735 858

Dyrygenci:          Marcin Aleksiejuk

                              mgr Anna Waśkowska

Psalmiści:           lektor Łukasz Kozłowski

                              Marzena Łuszcz

Na terenie parafii znajduje się kaplica domowa św. Mikołaja Serbskiego.

 

Białystok – Parafia Prawosławna św. proroka Eliasza

Kancelaria:        15-568 Białystok, ul. ks. Aleksandra Tomkowida 6         85 741-04-81

 

Proboszcz:          ks. mitrat mgr Anatol Fiedoruk                                  508 257 909

Wikariusze:       ks. prot. Jan Kiryluk                                                      606 875 185

                             ks. prot. mgr Adam Krysztopowicz                              513 181 963

                             ks. prot. Jerzy Nieścierowicz

Rezydent:          ks. prot. Aleksy Petrowski                                            888 806 768

Nadetatowy:     ks. mitrat Walerian Antosiuk                                        502 725 342

Dyrygenci:        Sławomir Jurczuk                                                           502 265 806

                            Katarzyna Aleksiejuk                                                       505 781 703

 

Białystok – Fasty – Parafia Prawosławna Podwyższenia Krzyża Świętego

 Proboszcz: ks. prot. mgr Piotr Augustyńczuk

 15-694 Białystok w. Fasty, ul. Św. Krzyża 1 (085) 653-18-45

wikariusz: ks. prot. mgr Piotr Borowik

 

Białystok  – Parafia Prawosławna Zaśnięcia NMP

Kancelaria:        15-616 Białystok, ul. Węgierska 15

Adres WWW      www.cerkiew-starosielce

.pl

 

 

Proboszcz:         ks. mitrat Jan Troc                                                        85 664 33 45

Wikariusz:         ks. prot. dr Roman Płoński                                            794 572 122

Psalmista:         dr Krzysztof Stepaniuk

 

Białystok – Zaścianki – Św. wielkiego męcz. Pantelejmona

Kancelaria:        15-521 Białystok-Zaścianki, ul. Grecka 2

 

 

Proboszcz:          ks. mitrat dr Anatol Szymaniuk                                  604 525 773

Wikariusze:        ks. prot. dr Andrzej Misiejuk                                   509 048 253

                             ks. prot. dr Piotr Fiedoruk                                            501 528 985

Nadetatowy:      ks. protodiakon Sławomir Ostapczuk                        509 747 858

 

Braniewo – Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego

 Proboszcz: ks. mitrat Witalis Leonczuk

 14-500 Braniewo, ul. Wspólna 15 (055) 644-26-37

 

Choroszcz – Parafia Prawosławna Opieki Matki Bożej

 Proboszcz: ks. mitrat mgr Andrzej Bołbot

 16-070 Choroszcz; ul. Lipowa 1 (085) 719-14-52

 

 

 

Czarna Białostocka – Parafia Prawosławna śww. Niewiast Niosących Wonności

 Proboszcz: ks. mgr Łukasz Lewczuk                                                                        

 16-020 Czarna Białostocka, ul. Białostocka 12 tel. 85 30 70 877

 

 

Dąbrowa Białostocka – Parafia Prawosławna św. Jana Teologa

•          Proboszcz: ks. mitrat Wiktor Tetiurka

 

16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Kopernika 10 (085) 712-18-95

 

 

Elbląg – Parafia Prawosławna św. Równej Apostołom Marii Magdaleny

 Proboszcz: ks. prot. mgr Marek Antonowicz

 82-300 Elbląg, ul. Sadowa 58 (055) 233-50-45

 

Ełk – Parafia Prawosławna śww. app. Piotra i Pawła

Proboszcz: ks. Rafał Łaszczuk             796 634 655

 19-300 Ełk, ul.M.Konopnickiej 6      

 

 

Gdańsk – Parafia Prawosławna  św. Mikołaja Cudotwórcy

•          Proboszcz:   ks. mitrat mgr Dariusz Jóźwik

80-221 Gdańsk Wrzeszcz, ul. Traugutta 45 (058) 341-95-30

Adres WWW http://cerkiew-gdansk.com/

  • wikariusz: ks. Gabriel Masalski                                                      667 222 788
  • dyrygent: dr Anastazja Roszkowska

 

Giżycko – Parafia Prawosławna Św. Anny

 ul. Warszawska 41

 p.o. proboszcza: ks. prot. Michał Pograniczny

 

Górowo Iławieckie – Parafia Prawosławna  Zaśnięcia N.M.P.

 ul. Marchlewskiego 30

 Pełniący obowiązki proboszcza: ks. prot. mgr Jarosław Jaszczuk

10-291 Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 71 m 5 (089) 526-70-05

 

Gródek – Parafia Prawosławna Narodzenia N.M.P.

  •        Proboszcz:   ks. mitrat mgr Mikołaj Ostapczuk

16-040 Gródek, ul. Ks. Metropolity Bazylego Doroszkiewicza 1, 85 718-00-16

Adres WWW     http://grodek.cerkiew.pl/

  •        Wikariusz: ks. mgr Dariusz Sulima

505 501 892

  • Dyrygent:   Sawa Ostapczuk

 

Jaczno – Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego     

 Proboszcz: ks. mgr Piotr Hanczaruk

 16-200 Dąbrowa Białostocka, w. Jaczno 20 (085) 712-81-81

 Filia: Siderka – Narodzenia św. Jana Chrzciciela

 

 

Jałówka –  Parafia Prawosławna Podwyższenia Krzyża Świętego

 Proboszcz: ks. prot Aleksander Dobosz

 

 16-054 Jałówka, ul. Lipowa 2 (085) 717-50-74

 

 

Jurowlany –  Parafia Prawosławna św. Wielkiegomęczennika Jerzego

 Proboszcz: ks. prot. Mirosław Łuciuk

 16-116 Kruszyniany (085) 722-86-28

 

 

Juszkowy Gród –  Parafia Prawosławna Narodzenia N.M.P.

Proboszcz:  ks. prot. mgr Sylwester Klebus        661 425 696

 16-053 Juszkowy Gród (085) 717-61-77

Adres WWW https://cerkiew-juszkowygrod.pl/

 

 

Kętrzyn – Parafia Prawosławna Narodzenia N.M.P.

 Proboszcz: ks. prot. mgr Paweł Siebiesiewicz

 11-400 Kętrzyn, ul. Limanowskiego 9, 885 385 044

 

 

Korsze –  Parafia Prawosławna śww. app. Piotra i Pawła

 Proboszcz: ks. prot. Bazyl Taranta

 11-430 Korsze, ul. Mickiewicza 33 (089) 754-01-24

 

Kożany –  Parafia Prawosławna Podwyższenia Krzyża Pańskiego

 Proboszcz: ks. prot. Jan Kojło

16-063 Bogdanka; w. Kożany (085) 719-67-53

Adres WWW      http://kozany.cerkiew.pl/

 

Królowy Most – Parafia Prawosławna św. Anny

 Proboszcz: ks. prot. Radion Kondraciuk

 16-004 Królowy Most 600 998 083

 

Kruklanki – Parafia Prawosławna św. Wielkiegomęczennika  Dymitra

 Proboszcz: ks. prot. Michał Pograniczny

 

Kruszyniany –  Parafia Prawosławna Św. Anny

Proboszcz: ks. prot. Mirosław Łuciuk

 16-116 Kruszyniany (085) 722-86-28

 

 

Krynki –  Parafia Prawosławna Narodzenia N.M.P.

16-120 Krynki, ul. Cerkiewna 7

 Proboszcz: ks. prot. Justyn Jaroszuk

 Rezydent: ks. mitrat Eugeniusz Michalczuk

 16-120 Krynki, ul. Cerkiewna 5 (085) 722-80-55

 

Kuźnica –  Parafia Prawosławna Podwyższenia Krzyża Pańskiego

 Proboszcz: ks. mitrat Jarosław Grygiewicz

 16-123 Kuźnica Białostocka, ul. Sidrzańska 12 (085) 722-40-45

 

 

Lidzbark Warmiński – Parafia Prawosławna Śww. App. Piotra i Pawła

 Pełniący obowiązki proboszcza:  ks. prot. mgr Jarosław Jaszczuk

10-291 Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 71 m 5 (089) 526-70-05

 

Michałowo – Parafia Prawosławna Św. Mikołaja  Cudotwórcy

•          Proboszcz:   ks. mitrat Jan Jaroszuk

16-050 Michałowo, ul. Młynowa 10B (085) 718-90-20

•         ks.  Michał Ostapczuk                                        509 114 155

 

 

Mostowlany – Parafia Prawosławna św. Ap. Jana Teologa

 Proboszcz: ks. prot. Sławomir Jakimiuk

 16-040 Gródek, w. Mostowlany (085) 717-53-45

 

Mrągowo –  Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego 

 11-700 Mrągowo, ul. Roosevelta 3

 Proboszcz: ks. prot. dr Jarosław Kupryjaniuk

11-700 Mrągowo, al. Wolności 15 m 3 (089) 741-69-80

Adres WWW    https://cerkiewmragowo.wixsite.com/parafia

 

Nowy Dwór –  Parafia Prawosławna św. Mikołaja Cudotwórcy

Proboszcz: ks. Dawid Sulima

16-205 Nowy Dwór, ul. Grodzieńska 23 

tel.: 796 867 600

 

 

Nowa Wola – Parafia Prawosławna Narodzenia Św. Jana Chrzciciela

 Proboszcz: ks. mitrat mgr Jarosław Szczerbacz

 16-050 Michałowo, w. Nowa Wola 85 (085) 718-92-12

Adres WWW  http://parafianowawola.fundacjanowawola.pl/

 

Olsztyn – Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej

  ul. Wojska Polskiego 38

•          Proboszcz:    ks. prot. mgr Jarosław Jaszczuk

10-291 Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 71 m 5 (089) 526-70-05

Adres WWW  https://orthodox.olsztyn.pl/

 

Orłowo – Parafia Prawosławna Narodzenia Św. Jana Chrzciciela

 Obsługuje: ks. prot. Michał Pograniczny

 

Orneta – Parafia Prawosławna Św. Mikołaja Cudotwórcy

 Proboszcz: p.o. ks. mitrat Wiatlis Leonczuk

 11-130 Orneta, ul. Wojska Polskiego 8 (055) 242-12-40

 Filia: Morąg – Św. Włodzimierza

Adres WWW  https://www.cerkieworneta.org/

 

Orzysz – Parafia Prawosławna św. Wielkiegomęczennika Jerzego

Obsługuje: ks. prot. dr Jarosław Kupryjaniuk z Mrągowa

 

Ostrów – Parafia Prawosławna Zaśnięcia N.M.P.

Proboszcz: ks. mitrat Aleksander Klimiuk

16-113 Szudziałowo, w. Ostrów (085) 722-87-01

 

Pasłęk – Parafia Prawosławna Św. Onufrego Wielkiego

 14-400 Pasłęk, ul. Westerplatte 11

  Obsługuje: ks. prot. mgr Marek Antonowicz z Elbląga

 

Samogród – Parafia Prawosławna Śww. App. Piotra i Pawła

 Proboszcz: ks. prot. Adrian Charytoniuk

16-113 Szudziałowo w. Suchynicze 80,  tel. 531 055 625

 

 

Sokółka – Parafia Prawosławna św. Aleksandra Newskiego

•          Proboszcz:   ks. mitrat mgr Włodzimierz Misiejuk

 

16-100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 2 tel./fax (085) 711-

 

25-18

•          Wikariusz:  ks. mgr Łukasz Ławreszuk

adres WWW     http://www.cerkiew-sokolka.pl/

 

Supraśl – Parafia Prawosławna Zwiastowania N.M.P. i św. Jana Teologa

 16-030 Supraśl, ul. Klasztorna 1 (085) 718-37-80

 Proboszcz:    JE Biskup dr hab. Andrzej

 Psalmista: ks. protodiakon dr Jarosław Makal

 16-030 Supraśl, ul. 3 Maja 4 (085) 718-35-66

   Rezydenci:

 •         ks. protodiakon mgr Dymitr Tichoniuk

 •         ks. protodiakon mgr Piotr Pietrowski

adres WWW    https://monaster-suprasl.pl/

 

Suwałki – Parafia Prawosławna Wszystkich Świętych

 16-400 Suwałki, ul. Zarzecze 6

 

 Proboszcz: ks. prot. Marek Kozłowski

 16-300 Augustów, ul. Mazurska 16, tel.: 607 870 067

adres WWW: cerkiew.augustow.pl

 

 

Topilec – Parafia Prawosławna św. Mikołaja Cudotwórcy

Proboszcz: ks. prot. mgr Jarosław Jóźwik

 16-070 Choroszcz, w. Topilec 2a (085) 650-44-29

 

 

Topolany – Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego

 Proboszcz: ks. prot. Aleksander Aleksiejczuk

 16-050 Michałowo, w. Topolany 6 (085) 718-90-89

 

Wasilków – Parafia Prawosławna Śww. App. Piotra i Pawła

•          Proboszcz:  ks. mitrat mgr Anatol Hajduczenia

16-010 Wasilków, ul. Mickiewicza 17 (085) 718-55-71

•          Wikariusz: ks. prot. mgr Paweł Łapiński

•          Dyrygent: lektor mgr Adam Bartoszewicz

16-010 Wasilków, ul. Mickiewicza 17 (085) 718-55-71

Adres WWW    http://www.cerkiewwasilkow.pl/

 

Węgorzewo – Parafia Prawosławna Śww. App. Piotra i Pawła

 ul. Pionierska 2

 Obsługuje: ks. prot. mgr Paweł Siebiesiewicz

 

Wierzchlesie – Parafia Prawosławna św. Wielkiegomęczennika Jerzego

 Proboszcz: p.o. ks. prot. Adrian Charytoniuk z Samogródu

 

 

 

 

Wojnowo – Parafia Prawosławna Zaśnięcia N.M.P.

 Obsługuje: ks. prot. dr Jarosław Kupryjaniuk

Adres WWW  http://www.wojnowo.net/

 

Zabłudów – Parafia Prawosławna Zaśnięcia N.M.P.

•          Proboszcz:    ks. mitrat mgr Mirosław Tomaszewski

16-060 Zabłudów, ul. Cerkiewna 8 (085) 718-81-97

•          Wikariusz:   ks. prot. mgr Adam Stefanowicz

Rezydent:          ks. protodiakon mgr Jan Wasiluk