Spotkanie arcybiskupa Jakuba z uchodźcami z Ukrainy

W paschalną niedzielę 16 kwietnia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdanski uczestniczył w śniadaniu wielkanocnym dla uchodźców z Ukrainy. Spotkanie zorganizowało miasto Białystok przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

Spotkanie było okazją do bezpośredniego kontaktu z uchodźcami przebywającymi na terenie miasta. Arcybiskup interesował się warunkami życia w naszym mieście i kraju, pytał o problemy z jakimi się zmierzają, ale też o edukację szkolną najmłodszych.

Arcybiskup Jakub złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne, poświęcił pokarmy i wspólnie odśpiewano Christos Woskresie. W spotkaniu uczestniczyło ok. pięciuset uchodźców z Ukrainy głównie matek z dziećmi, przebywających na terenie Białegostoku i okolic.

tekst i zdjęcia:

Marek Masalski