Spotkanie Arcybiskupa Jakuba z Zarządem Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej

15 listopada po akatyście do św. Męcz. Gabriela odbyło się spotkanie nowego zarządu Bractwa z JE Najprzewielebniejszym Jakubem Arcybiskupem Białostockim i Gdańskim.

Podczas spotkania hierarcha zapoznał się z nowymi, wybranymi przez XXXVII Walne Zgromadzenie członkami zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej. Zarząd przedstawił Arcybiskupowi plany dalszej działalności bractwa oraz przedyskutował kwestie poruszone podczas XXXVII Walnego Zgromadzenia. 

Paweł Nasuta

fot.: Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej