Spotkanie Arcybiskupa Jakuba z Zarządem Bractwa św. Sipirydona z Tremituntu

15 marca w Domu Biskupim w Białymstoku odbyło się spotkanie JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego z zarządem Bractwa św. Sipirydona z Tremituntu. Hierarcha zapoznał się z nowym zarządem Bractwa oraz jego obecną działalnością.

Bractwo Cerkiewne św. Spirydona zostało powołane przez Arcybiskupa Jakuba, dekretem z dnia 15 maja 2017 r. Siedziba Bractwa znajduje się w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 6. Terenem działania obejmuje cały obszar Dekanatu Sokólskiego, Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Organizacja posiada osobowość prawną i działa w oparciu o statut zatwierdzony przez ordynariusza diecezji. Organami Bractwa są: walne zgromadzenie, zarząd oraz komisja rewizyjna. W skład zarządu III kadencji wchodzą: przewodnicząca Magdalena Matys, zastępca przewodniczącego Daniel Szczurko, zastępca przewodniczącego Piotr Kalenik, skarbnik Ewa Jurgiel, sekretarz Paweł Matys. Opiekunem duchowym bractwa jest ks. prot. Justyn Jaroszuk – proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach. 

Celem działalności Bractwa jest: rozwijanie świadomości religijnej, życia duchowego i wiedzy teologicznej, zgodnie z zasadami wiary prawosławnej, pielęgnowanie tradycji oraz rozwijanie i promowanie kultury prawosławia, informowanie o bieżących wydarzeniach z życia Cerkwi, integracja społeczności i ochrona zabytków.

Cele te Bractwo realizuje poprzez: organizację spotkań, prelekcje, koncerty chórów, projekcje filmów, wystawy, relacjonowanie uroczystości i innych wydarzeń, organizację pielgrzymek i wycieczek oraz współpracę z innymi organizacjami

tekst i fot.: protodiakon Wiaczesław Perek

źródło: https://www.cerkiew-sokolka.pl/