Spotkanie matuszek w parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku

Z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego w sobotę 27 maja w Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Białymstoku, odbyło się spotkanie matuszek, których duchowni zmarli, będąc kapłanami diecezji białostocko-gdańskiej. Na spotkanie zaproszone zostały także matuszki – wdowy z innych diecezji, które obecnie mieszkają na terenie diecezji białostocko-gdańskiej. Po modlitwie w cerkwi za spokój dusz i zbawienie zmarłych kapłanów, ks. proboszcz Piotr Pietkiewicz zaprosił matuszki na wspólne śniadanie w sali parafialnej.

Uczestniczące w spotkaniu wdowy po duchownych: Halina Borowik, Eugenia Cybulińska, Ludmiła Daniluk, Maria Ignaciuk, Joanna Mackiewicz, Walentyna Martyniuk, Irena Popławska, Walentyna Szepielow, w jego trakcie dzieliły się wspomnieniami i wrażeniami z codziennego życia. Podczas spotkania przybył do zebranych JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, który pozdrowił matuszki w imieniu Arcybiskupa Jakuba. Zebranych odwiedził również ks. protoprezbiter Anatol Szydłowski. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą za zmarłych kapłanów i pamiątkowym zdjęciem.

ks. prot. Piotr Pietkiewicz

foto archiwum parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku