Studia Muzyczne w Białymstoku – specjalność Muzyka Cerkiewna

SPECJALNOŚĆ MUZYKA CERKIEWNA –
Skierowana do osób zainteresowanych prowadzeniem różnorodnych zespołów i chórów cerkiewnych oraz pracą w szkole podstawowej – muzyka, muzyczne zajęcia pozalekcyjne.

Informacje szczegółowe można uzyskać w dziekanacie UMFC – Filii w Białymstoku (filia@chopin.edu.pl)
oraz na stronie https://chopin.edu.pl/kandydat/rekrutacja