św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w supraskim monasterze

21 maja w dniu święta św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa, JE Najprzewielebniejszy Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Jana Teologa w Monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. W nabożeństwie uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, Ojcowie Monasteru o zaproszeni duchowni.

Podczas Liturgii Arcybiskup Jakub, w imieniu Św. Soboru Biskupów PAKP, nagrodził  ks. prot. Jarosława Grygiewicza prawem noszenia mitry. Po przeczytaniu ewangelicznej perykopy, homilię wygłosił ks. mitrat Jerzy Czurak. Przybliżył w niej postać świętego Apostoła Jana Ewangelisty – jego życiorys i fakty z życia. Podkreślił też jego odwagę przy Krzyżu na Golgocie, oraz duchowy związek z Matką Bożą.

Arcybiskup Jakub, w swoim słowie do przybyłych duchownych, ojców Monasteru oraz parafian, podkreślił wyjątkowość świętego Jana, jak również Ewangelii przez niego zapisanej. Przypomniał również historyczny fakt, iż święty Jan Teolog, towarzyszy supraskiemu Monasterowi od samego początku, gdyż pierwsza drewniana cerkiewka, jaka powstała jeszcze przed wybudowaniem murowanej cerkwi Zwiastowania, była właśnie pod patronatem świętego Jana. To ona była początkiem Monasteru, a w konsekwencji również i miasta Supraśl. Po za tym, w okresie, kiedy cerkiew Zwiastowania była zburzona, a Monaster zamknięty, dzień pamięci świętego Jana, był głównym świętem supraskiej parafii.

za: https://monaster-suprasl.pl

fotoreportaż: ihumena Serafina, protodiakona Wiaczesława Perek i Adama Matyszczyka