św. Apostoła Jakuba – dzień imienin Arcybiskupa Jakuba

5 listopada, w dniu modlitewnej pamięci św. apostoła Jakuba – brata Pańskiego, w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku sprawowana była Boska Liturgia św. Jakuba, której przewodniczył zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej. W nabożeństwie uczestniczyło licznie przybyłe duchowieństwo, wierni z różnych parafii oraz goście, reprezentujący władze samorządowe, służby i instytucje.

Słowo duchowego pouczenia wygłosił ks. Marek Ławreszuk, proboszcz białostockiej parafii Zmartwychwstania Pańskiego. Kaznodzieja przytoczył historyczne fakty z życia wspominanego dziś świętego, uwydatniając jego cechy, wyjątkową rolę jako autorytetu i człowieka sprawiedliwego, a także wielki szacunek, jakim darzyła go wspólnota Jerozolimy. Wspominał też o męczeńskiej śmierci po trzydziestoletnim okresie posługi biskupiej w świętym mieście. W dalszych słowach ks. Marek mówił o Liturgii św. Jakuba, sprawowanej w starym rycie palestyńskim.

Dzisiejsze modlitewne spotkanie było też okazją do przekazania imieninowych pozdrowień zwierzchnikowi Diecezji Białostocko-Gdańskiej – Arcybiskupowi Jakubowi.

Po zakończonym nabożeństwie z życzeniami imieninowymi zwrócił się biskup Andrzej: „dziś dziękujemy, że jesteśmy na tej wspaniałej Liturgii dla naszego arcypasterza, który naśladuje swojego patrona i tę mądrość stara się przekazywać na co dzień swojej owczarni, która została mu powierzona przez Boga. Za to władyko serdecznie wam dziękujemy i prosimy o duchową opiekę i dalszą modlitwę nad nami”.

W dalszych słowach życzenia hierarsze złożyli dziekani okręgów, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, oświaty, służby zdrowia, instytucji, członkowie chórów i bractw, delegaci prawosławnych mediów oraz wierni.

Retransmisja Liturgii św. Jakuba

tekst i fot.: Adam Matyszczyk