św. Apostoła Jakuba – dzień imienin Arcybiskupa Jakuba

W dzień modlitewnej pamięci św. apostoła Jakuba – brata Pańskiego, pierwszego biskupa Jerozolimy, w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku sprawowana była Boska Liturgia św. Jakuba. Starożytnemu jerozolimskiemu nabożeństwu – najstarszej zachowanej Liturgii w naszej Cerkwi, przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, w asyście duchowieństwa diecezji oraz w obecności licznie zgromadzeni wiernych i przybyłych gości. 

Słowo duchowego pouczenia wygłosił ks. prot. Piotr Fiedoruk. W kontekście czytanego dziś fragmentu Ewangelii, duchowny mówił m.in. o ubóstwie i bogactwie – nie jako drodze lub barierze do zbawienia, lecz jako okolicznościach ziemskiego życia, z których można wynieść głębszy sens dla życia wiecznego. W dalszych słowach ks. Piotr, przytaczając fragment listu św. Apostoła Jakuba o martwości ciała bez duszy i wiary bez uczynków, mówił o głębokiej wierze świętego i jego misyjnej działalności.

Niezwykłą atmosferę i podniosłość nabożeństwa uwydatniał parafialny chór, wtórując melodyczną modlitwą służącym, zarówno w ołtarzu jak i w nawie głównej, kapłanom.

Zabierając głos Arcybiskup Jakub podkreślił wyjątkowość Liturgii św. Jakuba, której teksty były czytane także w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i niejako przenosiły współczesnych wiernych do czasów apostolskich. Na zakończenie hierarcha wyraził wdzięczność zgromadzonym, za tak liczne uczestnictwo w nabożeństwie. 

Dzisiejsze modlitewne spotkanie było też okazją do przekazania imieninowych pozdrowień Arcybiskupowi Jakubowi. Życzenia hierarsze złożyli dziekani okręgów i proboszczowie parafii, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego służb i instytucji, członkowie chórów i bractw, delegaci prawosławnych mediów oraz wierni.

tekst i fot.: Adam Matyszczyk