św. Apostoła Jakuba – dzień imienin Arcybiskupa Jakuba

5 listopada w dniu modlitewnej pamięci św. Apostoła Jakuba brata Pańskiego, pierwszego biskupa Jerozolimy JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku Boską Liturgię św. Jakuba. W nabożeństwie uczestniczyli dziekani okręgów Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, przybyli kapłani oraz zgromadzeni w świątyni wierni. W Katedrze obecni byli ponadto JE Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski oraz JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Podczas Liturgii śpiewał chór duchowieństwa diecezji białostocko – gdańskiej pod kierownictwem ks. protodiakona Bazylego Dubeca.

Liturgiczne wspomnienie pamięci św. Apostoła Jakuba jest jednocześnie dniem imienin zwierzchnika diecezji białostocko – gdańskiej Arcybiskupa Jakuba. ze względu na panującą w kraju sytuacje epidemiologiczną, Katedra nie była jak zwykle przepełniona wiernymi chcącymi złożyć swemu Arcybiskupowi okolicznościowe życzenia. Serdecznie życzenia Bożego błogosławieństwa padły za to bardzo wyraźnie z ust przybyłych na uroczystości Hierarchów, kapłanów oraz przybyłych gości, wśród których byli m.in. zastępca prezydenta Białegostoku Adam Musiuk, radni miasta Białegostoku, Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku Dawid Iwaniuk, przedstawiciele bractw cerkiewnych, dyrektor Szkoły im Cyryla i Metodego w Białymstoku Grzegorz Nazaruk.

Retransmisja boskiej Liturgii św. Apostoła Jakuba na stronie Radio Orthodoxia