Św. męcz. Gabriela w monasterze w Zwierkach

W dniach 10-11 maja w Żeńskim Monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach odbyły się uroczystości poświęcone patronowi dzieci i młodzieży – świętemu męczennikowi młodzieńcowi Gabrielowi. Nabożeństwom przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański w asyście IE Najprzewielebniejszych: Arcybiskupa Bielskiego Grzegorza oraz Biskupa Supraskiego Andrzeja.

10 maja sprawowana była paschalna wieczernia i jutrznia, w którym uczestniczyli licznie zgromadzeni wierni z całej Polski, a także pielgrzymi z Białegostoku, Supraśla, Białej Podlaskiej i Gródka. W nocy odśpiewano akafist ku czci św. męcz. mł. Gabriela przed jego relikwiami.

Podczas Boskiej Liturgii Arcybiskup Jakub w imieniu Soboru Biskupów PAKP z okazji święta Paschy podniósł do godności archimandryty, ihumena Germana z monasteru w Supraślu, duchowego opiekuna żeńskiej wspólnoty monastycznej w Wojnowie. Poza duchowieństwem z diecezji białostocko-gdańskiej, w nabożeństwie uczestniczyli również duchowni z diecezji: warszawsko – bielskiej, łódzko – poznańskiej i przemysko – gorlickiej oraz lublesko-chełmskiej. Podczas uroczystości nie zabrakło również przełożonych z polskich klasztorów z Jabłecznej, Wysowej Zdroju oraz sióstr z klasztoru w Wojnowie.

Arcybiskup Jakub w słowie do zebranych powiedział min. że zwykle w tym miejscu spotykamy się 3 maja. Jest to święto św. męczennika młodzieńca Gabriela, kiedy wspominamy dzień jego śmierć. Od zawsze chrześcijanie obchodzą pamięć świętych w dniu ich śmierci. Śmierć nie jest końcem życia, ale jedynie przejściem do innego, ważniejszego etapu życia, który prowadzi do wieczności. Oczywiście ważne jest życie na ziemi, bo od tego zależy życie po naszej śmierci.

W tym roku dzień święta św. Gabriela przypadł w Wielki Piątek. Zgodnie z prawem liturgicznym Cerkwi tego dnia nie obchodzi się świąt ku czci żadnych świętych. Dlatego też podjęto decyzję o przeniesieniu uroczystości poświęconych św. Gabrielowi na Paschalną Sobotę 11 maja.

Śmierć męczennika Gabriela jest niewątpliwie powiązana z tym co obchodzimy w tym tygodniu, to jest Zmartwychwstaniem Chrystusa. Gdyby nasz Zbawiciel i Pan Jezus Chrystus nie umarł na krzyżu i nie zmartwychwstał, to nasza śmierć byłaby dla nas tragicznym momentem. Lecz dzięki zmartwychwstaniu śmierć nie jest dramatycznym momentem naszej egzystencji, ale człowiek przechodzi do innej rzeczywistości, innego świata. Tam ludzkość będzie oczekiwać na powszechne zmartwychwstanie. Staniemy tam wtedy wszyscy przed Sądem i otrzymamy to na co zasłużyliśmy.  Dlatego od życia na ziemi zależy nasza przyszłość.  

Dlatego też tak ważna jest pamięć o męczennikach, bowiem wierzymy, że oddali swoje życie za wiarę jak niewinni, to oni otrzymają życie wieczne w Królestwie niebiańskim. Dlatego też czcimy świętego Gabriela, który jako małe dziecko został niewinnie umęczony. Poprzez to, że ciało Świętego nie uległo rozkładowi, Bóg pokazuje nam, że życie wieczne jest faktem, a sensem życia jest wiara w zmartwychwstanie.

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Mirosław Demczuk, protodiakon Wiaczesław Perek, Jarosław Charkiewicz oraz Sławomir Kiryluk