Św. Onufrego Wielkiego w Klasztorze w Jabłecznej

W dniach 24-25 czerwca JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański uczestniczył w uroczystościach poświęconych św. Onufremu w Stauropigialnym Klasztorze w Jabłecznej. Hierarsze towarzyszył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski.

Na te ważne obchody licznie przybyły autokarowe pielgrzymki z wielu diecezji. Coroczną tradycją już po raz trzydziesty do Jabłecznej przybyła również piesza pielgrzymka z Białegostoku.

Uroczystości ku czci patrona jabłeczyńskiego klasztoru rozpoczęły się od Całonocnego Czuwania, w której brali udział hierarchowie PAKP: Arcybiskup Abel, Arcybiskup Jakub, Arcybiskup Jerzy, Arcybiskup Paisjusz, Arcybiskup Grzegorz, Biskup Atanazy, Biskup Paweł, Biskup Andrzej, Biskup Warsonofiusz.

Kolejnym modlitewnym punktem świątecznych wydarzeń w męskim Klasztorze był akafist ku czci św. Onufrego. Przewodniczył mu Arcybiskup Jakub w asyście Biskupa Pawła.

JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański uczestniczył w Głównej Boskiej Liturgii, której przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Abel Arcybiskup Lubelski i Chełmski. W uroczystym nabożeństwie, transmitowanym na żywo w TVP 1 uczestniczyli pozostali Biskupi PAKP. Kazanie wygłosił ihumen Pantelejmon. Arcybiskupowi Ablowi, asystowało duchowieństwo diecezji białostocko-gdańskiej, lubelsko-chełmskiej oraz warszawsko-bielskiej. Wzniosłości wydarzenia dodał śpiew chóru pod dyrygenturą prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Na zakończenie do licznie przybyłych wiernych, po świątecznej procesji, ze słowem zwrócił się Arcybiskup Abel. Podziękował za wspólną modlitwę oraz pozdrowił przełożonego klasztoru – archimandrytę Piotra z dniem jego imienin, ponieważ tego dnia liturgicznie wspominany jest również św. Piotr Atoski. Przełożony klasztoru wyraził wdzięczność za obecność hierarchów i liczne przybycie pielgrzymów w ten ważny dla klasztoru dzień.

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek, Paweł Kiryluk