Świąteczne uroczystości w gdańskiej katedrze

Świątecznym uroczystościom w dzień święta Wprowadzenia Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni przewodniczył Jego Ekscelencja Andrzej, Biskup Supraski. Hierarcha przed Świętą Liturgią po odczytaniu modlitw „na odnowienie świątyni” poświęcił cerkiew po remoncie.

Następnie Ekscelencja przewodniczył świątecznej Boskiej Liturgii podczas której w swojej homilii przypomniał historię i znaczenie święta dla prawosławnego chrześcijanina. Po zakończonym nabożeństwie Biskup Andrzej, w imieniu ordynariusza Diecezji Białostocko – Gdańskiej Arcybiskupa Jakuba, nagrodził Listami Pochwalnymi wieloletnich chórzystów gdańskiej parafii: Krystynę Jałozę, Ninę Gierasimiuk, Rościsława Niekludowa oraz Mikołaja Gierasimiuka.

Dzięki Bożej pomocy po wszystkich niezbędnych odbiorach zakończył się generalny remont jedynej prawosławnej świątyni w Trójmieście, katedry św. Mikołaja w Gdańsku. Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, parafia po wielu latach starań i przygotowań przeprowadziła jeden z największych remontów budynku cerkwi we współczesnej jego historii.

Dzięki dofinansowaniu Miasta Gdańska z programu „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”, realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020, remont wyceniony na ok.1.5 miliona złotych stał się spełnieniem marzeń prawosławnej wspólnoty w Gdańsku.

Tak duży remont oraz szeroki zakres prac wymagały ogromnego nakładu finansowego, dlatego też parafia chciałby wyrazić wyrazy wdzięczności Miastu Gdańska, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiemu i Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków, firmom Mibau z Gdańska, Maksbud z Bielska Podlaskiego oraz Pronar z Narwi, a także każdemu, kto wsparł i przyczynił się do realizacji tak wielkiego dzieła. Duchowni parafii zapewniają o modlitwie za każdego ofiarodawcę i dobroczyńcę.

Prace remontowe zakładały:

– wymianę poszycia dachowego z blachy falistej na dachówkę ceramiczną,

– wymianę uszkodzonych elementów dachu, wzmocnienie konstrukcji oraz ocieplenie stropu sufitu,

– ocieplenie stropu podłogowego,

– wzmocnienie fundamentów budynku,

– wymianę oraz unowocześnienie kotła gazowego przystosowanego do ogrzania tak dużej powierzchni,

– wymianę wszystkich okien w świątyni,

– montaż nowoczesnego systemu wentylacji mechanicznej,

– wykonanie systemu ogrzewania podłogowego w nawie głównej,

– montaż ogrzewania przestrzeni ołtarza, chóru oraz pomieszczeń gospodarczych,

– położenie nowej, kamiennej posadzki w nawie głównej.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego, której Fundatorem jest investGDA.

autor: Kler parafii św. Mikołaja w Gdańsku