Święcenia diakońskie lektora Gabriela Masalskiego

19 września w XIV niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w białostockiej katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy. Podczas Liturgii arcybiskup udzielił święceń diakońskich lektorowi Gabrielowi Masalskiemu.

Ks. diakon Gabriel Masalski urodził się 27 kwietnia 1996 r. w Białymstoku w rodzinie Marka i Anny Masalskich.Po ukończeniu VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął naukę w Grecji, gdzie w 2017 r. ukończył studium języka nowogreckiego wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. Kapodistriasa w Atenach. W roku 2020 ukończył Prawosławne Seminarium w Warszawie obroną pracy licencjackiej pt.: „Duchowe i kanoniczne uwarunkowania stanu kapłańskiego w pismach wybranych Ojców Kościoła”. W roku 2021 ukończył studia podyplomowe Administracji Państwowej na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2020 roku jest studentem studiów magisterskich Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

19 sierpnia 2016 r. przyjął chirotesję lektorską z rąk arcybiskupa Jakuba. 15 września 2019 r. otrzymał sakrament małżeństwa z Sylwią Turczyniak. Od 2021 roku jest katechetą w Szkole Podstawowej nr 21 w Białymstoku.

fotoreportaż autora i Aleksandra Perek